Uczniów

Gryffindor

176

Hufflepuff

124

Ravenclaw

98

Slytherin

173

Ogółem

571

W rezerwie

1
Wyszukaj ucznia:

  Najlepsi uczniowie:

  Hermi McJohn 1156 pkt
  Daria Valiente 728 pkt
  Lemin Poznański 501 pkt
  Will White 340 pkt
  Nelia Anderson 251 pkt

  Opiekun: prof. Arsen McGreen

  Prefekt: Hermi McJohn

  Prefekt: Lemin Poznański

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:

  Laura Wagner 1021 pkt
  Loren Snape 627 pkt
  Ralph Limb 448 pkt
  Nessa Anarion 197 pkt
  Ellie Sulliven 193 pkt

  Opiekun: prof. Aurora Fly

  Prefekt: Laura Wagner

  Prefekt: Nessa Anarion

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

  Uczniów

  Gryffindor

  176

  Hufflepuff

  124

  Ravenclaw

  98

  Slytherin

  173

  Ogółem

  571

  W rezerwie

  1
  Wyszukaj ucznia:

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
  na XLrok szkolny

  WYMOGI FORMALNE:

  • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
  • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 23.06.2019 roku godz. 23:59.
  • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 24.06.2019 roku do godz. 23:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
  • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie minimum 90% punktów możliwych do zdobycia.
  • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
  • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.

  CZARNA MAGIA

  prof. Sophie Fitz

  Sowa: sophiefitz201@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • interlinia 1.5
  • format .pdf
  • obecność akapitów
  • wyjustowany tekst
  • minimum jedna strona A4

  Temat nr 1.

  Wampir kiedyś i dziś. Ogólna charakterystyka wampira. Porównaj wampira kiedyś i dziś. Uwzględnij wierzenia staropolskie oraz obecność wampirów w dzisiejszej kulturze.

  Temat nr 2.

  Czy czarnoksiężnik to synonim kogoś złego? W formie rozprawki rozważ problematykę zawartą w pytaniu

  Temat nr 3.

  "Młot na czarownice". Omów przyczyny popularności oraz wpływ na procesy i kulturę.


  OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

  prof. Jasper McCarthy

  Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Time News Roman o rozmiarze 11;
  • interlinia 1.5;
  • wyjustowany tekst;
  • minimum 300 słów;
  • praca w formacie .pdf
  • obecność bibliografii (APA Style Sheet 6th edition)
  • Prace nieposiadające bibliografii nie będą sprawdzane.

  Temat nr 1.

  Czarnoksiężnik - wnikliwa analiza. Wybierając sobie jednego sławnego czarnoksiężnika (omawianego w trakcie swojej magicznej edukacji), dokonaj szczegółowej analizy jego działań. W pracy, poza krótkim przedstawieniem sylwetki, powinny się znaleźć szczegółowe opisy działań, które nawiązują do czarnej magii wraz z ich wnikliwą analizą pod kątem nauki Obrony przed Czarną Magią (tj. uwzględniając materiał omawiany na zajęciach - odsyłam do programu nauczania). Co więcej, wybierając opisywane elementy działalności czarnoksiężnika, proszę o skontrastowanie ich z możliwą obroną magiczną w stosownym zakresie. Uwaga: Nie interesują mnie prace będące kopią biografii z źródeł internetowych. Proszę o skupienie się na kilku wybranych faktach i wnikliwej analizie. Należy odszukać i określić dlaczego dany czarnoksiężnik został nim nazwany. Proszę o niezałączanie zbędnych na tym poziomie fotografii. Mile widziane są nawiązania do tematu omawianego w klasie I dot. czarnoksiężnika. Forma preferowana pracy - esej lub rozprawka argumentacyjna

  Temat nr 2.

  Wampir kontra wilkołak. Dokonaj wnikliwej analizy porównawczej społeczności wampirzej oraz wilkołaczej, skupiając się przede wszystkim na ich cechach, zachowaniach, tradycjach (jeśli istnieją). Kryteria porównawcze zostają z grubsza pozostawione do samodzielnego wyboru. Proszę jednak o niepomijanie najważniejszych faktów i informacji. Dodatkowo, przy wyborze tego tematu, należy nawiązać do tradycyjnego nauczania OpCM w Świecie Magii. Uwaga: Proszę o wykazanie jak największej liczby podobieństw oraz różnic, nie pozostawiając przy tym żadnego elementu bez stosownego komentarza/opisu. Proszę także o niezałączanie zbędnych na tym poziomie fotografii. Forma preferowana pracy - esej

  Temat nr 3.

  Praktyki białomagiczne w życiu codziennym (ochrona, obrona). Mając na uwadze rozróżnienie aspektów obronnego oraz ochronnego, dokonaj analizy wybranych przez ciebie praktyk białomagicznych, których czarodzieje mogą używać na co dzień. Możesz skupić się na zagadnieniach związanych z tym tematem, które zostały omówione w trakcie twojej magicznej edukacji, ale także możesz wybrać coś nowego. Uwaga: Pisząc pracę, proszę o założenia w miarę realistyczne. W życiu codziennym nie spotyka się tak łatwo np. dementora, ale opisując odpowiednio okoliczności, można wprowadzić wybrane elementy dla zwiększenia poziomu ciekawości pracy. Proszę o niezałączanie zbędnych na tym poziomie fotografii. Forma preferowana pracy - esej


  OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

  prof. Naija Kamalasundari

  Sowa: kamalasundarin@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
  • min. 1,5 strony A4

  Temat nr 1.

  W magicznej ptaszarni. Praca powinna zawierać: krótką charakterystykę gromady ptaków, wybrane min. 3 gatunki magicznych ptaków wraz z charakterystyką i wymaganiami bytowania, jakie należy im zapewnić. Dodatkowo zawrzeć należy charakterystykę "surowców", które możemy zyskać od tych stworzeń wraz z ich wykorzystaniem oraz opis trudności wynikających z hodowli ptaków w porównaniu z innymi stworzeniami

  Temat nr 2.

  Magiczne hybrydy. Praca powinna zawierać definicję hybrydy oraz ich przykłady ze świata mugoli. Dodatkowo charakterystykę min. 3 wybranych gatunków hybrydowych świata magii. Całość zamknąć powinny krótkie rozważania na temat "Czy konieczne jest tworzenie hybryd?".

  Temat nr 3.

  W obliczu śmierci - niebezpieczne stworzenia. Praca powinna zawierać informacje na temat klasyfikacji MM (szczególnie oznaczenia XXXXX) oraz charakterystykę min. 3 gatunków niebezpiecznych, z wyszczególnieniem powodowanych zagrożeń i warunkami, które musi spełnić magizoolog podczas pracy z nimi. Dodatkowo w pracy umieścić należy przykłady udomowienia stworzeń niebezpiecznych wraz z krótkim opisem


  STAROŻYTNE RUNY

  prof. Aurora Fly

  Sowa: fly.aurora97@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman
  • interlinia 1.5
  • rozmiar 12
  • minimum jedna strona A4
  • konieczność wyjustowania tekstu
  • format .pdf

  Temat nr 1.

  "Mitologia nordycka w kręgu mitologii świata" Porównaj mitologię nordycką z innymi mitologiami. Jakie dostrzegasz pomiędzy nimi różnice, a jakie podobieństwa?

  Temat nr 2.

  "Pochodzenie run" Przedstaw pochodzenie run uwzględniając legendy oraz inne teorie na ten temat.

  Temat nr 3.

  Stwórz własny Futhark.Praca powinna zawierać nazwę Futharku, jego krótką historię. Futhark powinien składać się z minimum 15 symboli, do każdego z symboli należy wykonać rysunek/grafikę, przedstawić jego nazwę oraz podać znaczenie i symbolikę.


  TRANSMUTACJA

  prof. Arsen McGreen

  Sowa: arsen.mctireliath@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • praca zapisana w formacie .pdf
  • minimum 2 strony A4
  • czcionka Times New Roman, rozmiar 12

  Temat nr 1.

  Jakie czynniki wpływają na trudność zamiany transmutacyjnej? Należy napisać esej w którym rozważy się wpływ różnych czynników na złożoność zamiany. Koniecznie w pracy należy odwołać się do odpowiednich praw Transmutacji i je opisać wraz z przykładami. Oprócz tego należy uwzględnić wpływ oporu transmutacyjnego, wyjaśnić jakie czynniki wpływają na wielkość oporu i jaki jest związek między oporem, a złożonością zamiany - należy użyć konkretnych wartości oporu. Dla psychomutacji odpowiednikiem oporu jest przedział ufności i jego analiza również powinna znaleźć się w pracy.

  Temat nr 2.

  Człowiek w roli substratu - Analiza przemian Transmutacji Transludzkiej. W pracy należy wyjaśnić, czym są Transmutacje Transludzkie, dobrze się powołać też na przykład Erli Zwingle, która jest znana z wykonywania przemian z udziałem człowieka. Następnie należy scharakteryzować animagie, metamorfomagię oraz likantropie - powinno być to zrobione w formie porównania, czyli należy wskazywać na podobieństwa i różnice między tymi przemianami.

  Temat nr 3.

  O rzeczach niemożliwych w Transmutacji. W pracy uczeń powinien podjąć się analizy niemożliwych do wykonania zamian, czyli zamiany obiektów martwych w żywe, zamian wynikających z wyjątków od praw Gampa, a także zamian o których mówi postulat Lebiediewa.


  WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

  prof. Aurell Coral

  Sowa: aurell_coral@o2.pl

  Specjalne warunki pracy:

  • format .pdf
  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • interlinia 1.5
  • minimum jedna strona A4 (samego tekstu)
  • obecność akapitów
  • konieczność wyjustowania tekstu

  Temat nr 1.

  Wykonaj charakterystykę dowolnej starożytnej cywilizacji, z uwzględnieniem jej rytualistyki. W swojej pracy zawrzyj takie informacje jak: okres istnienia cywilizacji, miejsce jej zamieszkania, znane rytuały.

  Temat nr 2.

  Seanse spirytystyczne - zagrożenie, czy szansa na korzyści? Przedstaw swoje zdanie, omów przebieg seansów spirytystycznych i odwołaj się do co najmniej trzech argumentów.

  Temat nr 3.

  Rytualistyka na przestrzeni wieków. Współczesne rytuały są podobne do tych starożytnych, a może zupełnie inne? Rozważ problem, przedstaw swoje zdanie i odwołaj się do przynajmniej czterech różnych rytuałów z omówieniem ich roli.


  ZAKLĘCIA

  prof. Martin McCarthy

  Sowa: prof.mccarthy@o2.pl

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • minimum jedna strona A4
  • obecność akapitów
  • tekst wyjustowany

  Temat nr 1.

  Różdżkarstwo. Dokonaj wyczerpującego opisu różdżki jako przedmiotu fizycznego oraz takiego, który posiada swoją psychikę (duszę). Przytocz odpowiednie fragmenty z literatury.

  Temat nr 2.

  Magia żywiołów. Dokonaj wyczerpującego opisu żywiołu - ogień na wybranych płaszczyznach. Wykaż obecność żywiołu w innych dyscyplinach magicznych. Sformułuj odpowiednie wnioski w końcowej części swojej pracy. Opcjonalnie, możesz powołać się na wybrane przez siebie teksty kultury, gdzie obecność ognia jest kluczowa.

  Temat nr 3.

  Prawdziwe oblicze magii. Czy możliwe jest jednoznaczne określenie koloru magii w danej praktyce magicznej? Rozważ problem, podając odpowiednie przykłady i analizując je. Posługuj się odpowiednią terminologią. W końcowej części swojej pracy sformułuj relewantne wnioski.


  ZIELARSTWO

  prof. Przemek Brian

  Sowa: przemek.brian@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • minimum jedna strona A4
  • obecność akapitów, bibliografi
  • tekst wyjustowany
  • praca w formacie .pdf

  Temat nr 1.

  Zielarstwo jako nauka interdyscyplinarna Wpływ wiedzy magizoologicznej i eliksirotwórczej - Scharakteryzuj i omów zagadnienie odwołując się do wiedzy ogólnej z zakresu dziedzin dot. eliksirów oraz magicznych stworzeń. Wykaż system powiązań z nauką zielarską i przykładowe wykorzystanie jej elementów w praktyce.

  Temat nr 2.

  Zielarstwo przyszłości. Jakie Twoim zdaniem będzie miało wpływ na cywilizację? Jak będzie wyglądało i jaka będzie jego rola? - rozważ problematykę tematu używając do tego formy rozprawki, podając co najmniej 3 argumenty.

  Temat nr 3.

  Czym jest Kawa i jaki ma wpływ na ówczesne czasy ? – rozważ problematykę tematu używając do tego formy rozprawki, podając co najmniej 3 argumenty.

  Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
  na XLrok szkolny

  WYMOGI FORMALNE:

  • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
  • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 23.06.2019 roku godz. 23:59.
  • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 24.06.2019 roku do godz. 23:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
  • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie minimum 90% punktów możliwych do zdobycia.
  • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
  • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.

  CZARNA MAGIA

  prof. Sophie Fitz

  Sowa: sophiefitz201@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • interlinia 1.5
  • format .pdf
  • obecność akapitów
  • wyjustowany tekst
  • minimum jedna strona A4

  Temat nr 1.

  Wampir kiedyś i dziś. Ogólna charakterystyka wampira. Porównaj wampira kiedyś i dziś. Uwzględnij wierzenia staropolskie oraz obecność wampirów w dzisiejszej kulturze.

  Temat nr 2.

  Czy czarnoksiężnik to synonim kogoś złego? W formie rozprawki rozważ problematykę zawartą w pytaniu

  Temat nr 3.

  "Młot na czarownice". Omów przyczyny popularności oraz wpływ na procesy i kulturę.


  OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

  prof. Jasper McCarthy

  Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Time News Roman o rozmiarze 11;
  • interlinia 1.5;
  • wyjustowany tekst;
  • minimum 300 słów;
  • praca w formacie .pdf
  • obecność bibliografii (APA Style Sheet 6th edition)
  • Prace nieposiadające bibliografii nie będą sprawdzane.

  Temat nr 1.

  Czarnoksiężnik - wnikliwa analiza. Wybierając sobie jednego sławnego czarnoksiężnika (omawianego w trakcie swojej magicznej edukacji), dokonaj szczegółowej analizy jego działań. W pracy, poza krótkim przedstawieniem sylwetki, powinny się znaleźć szczegółowe opisy działań, które nawiązują do czarnej magii wraz z ich wnikliwą analizą pod kątem nauki Obrony przed Czarną Magią (tj. uwzględniając materiał omawiany na zajęciach - odsyłam do programu nauczania). Co więcej, wybierając opisywane elementy działalności czarnoksiężnika, proszę o skontrastowanie ich z możliwą obroną magiczną w stosownym zakresie. Uwaga: Nie interesują mnie prace będące kopią biografii z źródeł internetowych. Proszę o skupienie się na kilku wybranych faktach i wnikliwej analizie. Należy odszukać i określić dlaczego dany czarnoksiężnik został nim nazwany. Proszę o niezałączanie zbędnych na tym poziomie fotografii. Mile widziane są nawiązania do tematu omawianego w klasie I dot. czarnoksiężnika. Forma preferowana pracy - esej lub rozprawka argumentacyjna

  Temat nr 2.

  Wampir kontra wilkołak. Dokonaj wnikliwej analizy porównawczej społeczności wampirzej oraz wilkołaczej, skupiając się przede wszystkim na ich cechach, zachowaniach, tradycjach (jeśli istnieją). Kryteria porównawcze zostają z grubsza pozostawione do samodzielnego wyboru. Proszę jednak o niepomijanie najważniejszych faktów i informacji. Dodatkowo, przy wyborze tego tematu, należy nawiązać do tradycyjnego nauczania OpCM w Świecie Magii. Uwaga: Proszę o wykazanie jak największej liczby podobieństw oraz różnic, nie pozostawiając przy tym żadnego elementu bez stosownego komentarza/opisu. Proszę także o niezałączanie zbędnych na tym poziomie fotografii. Forma preferowana pracy - esej

  Temat nr 3.

  Praktyki białomagiczne w życiu codziennym (ochrona, obrona). Mając na uwadze rozróżnienie aspektów obronnego oraz ochronnego, dokonaj analizy wybranych przez ciebie praktyk białomagicznych, których czarodzieje mogą używać na co dzień. Możesz skupić się na zagadnieniach związanych z tym tematem, które zostały omówione w trakcie twojej magicznej edukacji, ale także możesz wybrać coś nowego. Uwaga: Pisząc pracę, proszę o założenia w miarę realistyczne. W życiu codziennym nie spotyka się tak łatwo np. dementora, ale opisując odpowiednio okoliczności, można wprowadzić wybrane elementy dla zwiększenia poziomu ciekawości pracy. Proszę o niezałączanie zbędnych na tym poziomie fotografii. Forma preferowana pracy - esej


  OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

  prof. Naija Kamalasundari

  Sowa: kamalasundarin@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
  • min. 1,5 strony A4

  Temat nr 1.

  W magicznej ptaszarni. Praca powinna zawierać: krótką charakterystykę gromady ptaków, wybrane min. 3 gatunki magicznych ptaków wraz z charakterystyką i wymaganiami bytowania, jakie należy im zapewnić. Dodatkowo zawrzeć należy charakterystykę "surowców", które możemy zyskać od tych stworzeń wraz z ich wykorzystaniem oraz opis trudności wynikających z hodowli ptaków w porównaniu z innymi stworzeniami

  Temat nr 2.

  Magiczne hybrydy. Praca powinna zawierać definicję hybrydy oraz ich przykłady ze świata mugoli. Dodatkowo charakterystykę min. 3 wybranych gatunków hybrydowych świata magii. Całość zamknąć powinny krótkie rozważania na temat "Czy konieczne jest tworzenie hybryd?".

  Temat nr 3.

  W obliczu śmierci - niebezpieczne stworzenia. Praca powinna zawierać informacje na temat klasyfikacji MM (szczególnie oznaczenia XXXXX) oraz charakterystykę min. 3 gatunków niebezpiecznych, z wyszczególnieniem powodowanych zagrożeń i warunkami, które musi spełnić magizoolog podczas pracy z nimi. Dodatkowo w pracy umieścić należy przykłady udomowienia stworzeń niebezpiecznych wraz z krótkim opisem


  STAROŻYTNE RUNY

  prof. Aurora Fly

  Sowa: fly.aurora97@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman
  • interlinia 1.5
  • rozmiar 12
  • minimum jedna strona A4
  • konieczność wyjustowania tekstu
  • format .pdf

  Temat nr 1.

  "Mitologia nordycka w kręgu mitologii świata" Porównaj mitologię nordycką z innymi mitologiami. Jakie dostrzegasz pomiędzy nimi różnice, a jakie podobieństwa?

  Temat nr 2.

  "Pochodzenie run" Przedstaw pochodzenie run uwzględniając legendy oraz inne teorie na ten temat.

  Temat nr 3.

  Stwórz własny Futhark.Praca powinna zawierać nazwę Futharku, jego krótką historię. Futhark powinien składać się z minimum 15 symboli, do każdego z symboli należy wykonać rysunek/grafikę, przedstawić jego nazwę oraz podać znaczenie i symbolikę.


  TRANSMUTACJA

  prof. Arsen McGreen

  Sowa: arsen.mctireliath@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • praca zapisana w formacie .pdf
  • minimum 2 strony A4
  • czcionka Times New Roman, rozmiar 12

  Temat nr 1.

  Jakie czynniki wpływają na trudność zamiany transmutacyjnej? Należy napisać esej w którym rozważy się wpływ różnych czynników na złożoność zamiany. Koniecznie w pracy należy odwołać się do odpowiednich praw Transmutacji i je opisać wraz z przykładami. Oprócz tego należy uwzględnić wpływ oporu transmutacyjnego, wyjaśnić jakie czynniki wpływają na wielkość oporu i jaki jest związek między oporem, a złożonością zamiany - należy użyć konkretnych wartości oporu. Dla psychomutacji odpowiednikiem oporu jest przedział ufności i jego analiza również powinna znaleźć się w pracy.

  Temat nr 2.

  Człowiek w roli substratu - Analiza przemian Transmutacji Transludzkiej. W pracy należy wyjaśnić, czym są Transmutacje Transludzkie, dobrze się powołać też na przykład Erli Zwingle, która jest znana z wykonywania przemian z udziałem człowieka. Następnie należy scharakteryzować animagie, metamorfomagię oraz likantropie - powinno być to zrobione w formie porównania, czyli należy wskazywać na podobieństwa i różnice między tymi przemianami.

  Temat nr 3.

  O rzeczach niemożliwych w Transmutacji. W pracy uczeń powinien podjąć się analizy niemożliwych do wykonania zamian, czyli zamiany obiektów martwych w żywe, zamian wynikających z wyjątków od praw Gampa, a także zamian o których mówi postulat Lebiediewa.


  WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

  prof. Aurell Coral

  Sowa: aurell_coral@o2.pl

  Specjalne warunki pracy:

  • format .pdf
  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • interlinia 1.5
  • minimum jedna strona A4 (samego tekstu)
  • obecność akapitów
  • konieczność wyjustowania tekstu

  Temat nr 1.

  Wykonaj charakterystykę dowolnej starożytnej cywilizacji, z uwzględnieniem jej rytualistyki. W swojej pracy zawrzyj takie informacje jak: okres istnienia cywilizacji, miejsce jej zamieszkania, znane rytuały.

  Temat nr 2.

  Seanse spirytystyczne - zagrożenie, czy szansa na korzyści? Przedstaw swoje zdanie, omów przebieg seansów spirytystycznych i odwołaj się do co najmniej trzech argumentów.

  Temat nr 3.

  Rytualistyka na przestrzeni wieków. Współczesne rytuały są podobne do tych starożytnych, a może zupełnie inne? Rozważ problem, przedstaw swoje zdanie i odwołaj się do przynajmniej czterech różnych rytuałów z omówieniem ich roli.


  ZAKLĘCIA

  prof. Martin McCarthy

  Sowa: prof.mccarthy@o2.pl

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • minimum jedna strona A4
  • obecność akapitów
  • tekst wyjustowany

  Temat nr 1.

  Różdżkarstwo. Dokonaj wyczerpującego opisu różdżki jako przedmiotu fizycznego oraz takiego, który posiada swoją psychikę (duszę). Przytocz odpowiednie fragmenty z literatury.

  Temat nr 2.

  Magia żywiołów. Dokonaj wyczerpującego opisu żywiołu - ogień na wybranych płaszczyznach. Wykaż obecność żywiołu w innych dyscyplinach magicznych. Sformułuj odpowiednie wnioski w końcowej części swojej pracy. Opcjonalnie, możesz powołać się na wybrane przez siebie teksty kultury, gdzie obecność ognia jest kluczowa.

  Temat nr 3.

  Prawdziwe oblicze magii. Czy możliwe jest jednoznaczne określenie koloru magii w danej praktyce magicznej? Rozważ problem, podając odpowiednie przykłady i analizując je. Posługuj się odpowiednią terminologią. W końcowej części swojej pracy sformułuj relewantne wnioski.


  ZIELARSTWO

  prof. Przemek Brian

  Sowa: przemek.brian@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • minimum jedna strona A4
  • obecność akapitów, bibliografi
  • tekst wyjustowany
  • praca w formacie .pdf

  Temat nr 1.

  Zielarstwo jako nauka interdyscyplinarna Wpływ wiedzy magizoologicznej i eliksirotwórczej - Scharakteryzuj i omów zagadnienie odwołując się do wiedzy ogólnej z zakresu dziedzin dot. eliksirów oraz magicznych stworzeń. Wykaż system powiązań z nauką zielarską i przykładowe wykorzystanie jej elementów w praktyce.

  Temat nr 2.

  Zielarstwo przyszłości. Jakie Twoim zdaniem będzie miało wpływ na cywilizację? Jak będzie wyglądało i jaka będzie jego rola? - rozważ problematykę tematu używając do tego formy rozprawki, podając co najmniej 3 argumenty.

  Temat nr 3.

  Czym jest Kawa i jaki ma wpływ na ówczesne czasy ? – rozważ problematykę tematu używając do tego formy rozprawki, podając co najmniej 3 argumenty.

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  Najlepsi uczniowie:

  Sunniva Sorensen 2563 pkt
  Helen Carter 1361 pkt
  Elizabeth Pulze 1083 pkt
  Nicolas Cane 792 pkt
  Jane Smartowl 670 pkt

  Opiekun: prof. Sophie Fitz

  Prefekt: Elizabeth Pulze

  Prefekt: Helen Carter

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: Sunniva Sorensen


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:

  Suzanne Grades 2663 pkt
  Cierra Rhodes 1902 pkt
  Blair Salvatore 1788 pkt
  Merica McGreen 1074 pkt
  Iwan Nikitowicz 738 pkt

  Opiekun: prof. Ivy Sparks

  Prefekt: Blair Salvatore

  Prefekt: Cierra Rhodes

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: Suzanne Grades


  zobacz więcej

   Najnowszy numer Kleksa już we wrześniu!

   Red. naczelny: Sophie Fitz

   Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

   Nabór: OTWARTY


   zobacz więcej

   © 2005-2019 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

   Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

    Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.