Uczniów

Gryffindor

189

Hufflepuff

149

Ravenclaw

141

Slytherin

161

Ogółem

640

W rezerwie

7
Wyszukaj ucznia:

Najlepsi uczniowie:

Arielle Johanson 1778 pkt
Ursula Thot 1105 pkt
Sebastain Kostyk 864 pkt
Shanique Williams 583 pkt
Violett Moonstone 499 pkt

Opiekun: prof. Martin McCarthy

Prefekt: Violett Moonstone

Prefekt: Arielle Johanson

Kapitan: Bernard Kobyła

Specjalista: -


zobacz więcej

Najlepsi uczniowie:

Tris Darkness 983 pkt
Amelia Ingling 343 pkt
Semper Fidelis 318 pkt
Felix Travers 172 pkt
Rosemary Torener 55 pkt

Opiekun: prof. Naija Kamalasundari

Prefekt: Tris Darkness

Prefekt: Semper Honeste

Kapitan: Tris Darkness

Specjalista: -


zobacz więcej

Uczniów

Gryffindor

189

Hufflepuff

149

Ravenclaw

141

Slytherin

161

Ogółem

640

W rezerwie

7
Wyszukaj ucznia:

18:40 - 19:15

Astronomia

wh_wieza_astronomiczna

20:40-21:15

Numerologia

wh_wieza_polnocna

19:20 - 19:55

Zaklęcia

wh_sala_2

20:40-21:15

Numerologia

wh_wieza_polnocna

21:20-21:55

Eliksiry*

wh_lochy

Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
na XXXVIII rok szkolny

WYMOGI FORMALNE:

 • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
 • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 24.06.2018 roku godz. 23:59.
 • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 25.06.2018 roku do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
 • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie 90% punktów możliwych do zdobycia.
 • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
 • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.

ASTRONOMIA

prof. Rafael Weden

Sowa: r.weden@wp.pl

Specjalne warunki pracy: (brak)

Temat nr 1.

To co czyni gwiazdę wyjątkową - reakcje termojądrowe jako czynnik pozwalający zbadać Wszechświat. Omówić czym są reakcje termojądrowe - substraty i produkty i warunki do zaistnienia ich w jądrze gwiazdy. Uwzględnić różne rodzaje reakcji termojądrowych. Wskazać produkty tych reakcji w atmosferze gwiazdy - dlaczego tak się odkładają. Omówić światło jako źródło informacji o Wszechświecie, uwzględnić możliwe błędy wynikające z ruchu światła w czasoprzestrzeni. Opisać budowę teleskopu i różnice pomiędzy jego rodzajami.

Temat nr 2.

Egzoplanety - kolejne planety do zdobycia. Czym są i jakie korzyści wynikają z obserwowania układów planetarnych z egzoplanetami. Sposoby odkrywania czy dana gwiazda posiada swój własny układ planetarny (metoda Dopplera, tranzytowa, pulsarowa).

Temat nr 3.

Mapa nieba - przygotować spis 30 gwiazd z przygotowanej mapy nieba z zaznaczonym jednym gwiazdozbiorem dla pomocy - https://prnt.sc/ld8c80. Zaznaczyć je na mapie nieba liczbami. Zapisać ich oznaczenie według katalogu Bayera. Uszeregować w kolejności od najjaśniejszej dla obserwatora z Ziemi. Wypisać 10 widocznych tutaj gwiazdozbiorów.


CZARNA MAGIA

prof. Arianne Clair

Sowa: arr.clair@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
 • minimum 1 strona formatu A4
 • praca wysłana w formacie .pdf
 • obecność akapitów
 • konieczność wyjustowania tekstu

Temat nr 1.

Zaprojektuj własną torturę włącznie z opisem jej działania, sposobem wykonania, budową, a także uwzględniając informacje o podziale tortur.

Temat nr 2.

"Wampir kiedyś i dziś" - ogólna charakterystyka wampirów, porównanie wizerunku wampira kiedyś i dziś z uwzględnieniem wierzeń staropolskich oraz obecności w dzisiejszej kulturze.

Temat nr 3.

"Wilkołak kiedyś i dziś" - ogólna charakterystyka wilkołaków, porównanie wizerunku wilkołaka kiedyś i dziś z uwzględnieniem wierzeń, sylwetek znanych wilkołaków oraz obecności w dzisiejszej kulturze.


HISTORIA MAGII

prof. Braco Miko

Sowa: braco.miko@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
 • minimum 300 słów tekstu merytorycznego
 • interlinia: 1.5
 • praca wysłana w formacie .pdf
 • konieczność wyjustowania tekstu
 • obecność bibliografii

Temat nr 1.

Sytuacja Goblinów przed i po wybuchu Powstań Goblinów. Dokonaj charakterystyki praw i obowiązków Goblinów oraz przedstaw wpływ rebelii Goblinów na ich sytuację egzystencjalną.

Temat nr 2.

Życie magów w średniowieczu. Przedstaw codzienne życie magów w epoce średniowiecza z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w stosunku do epoki starożytności.

Temat nr 3.

Czy powstanie Ministerstwa Magii rzeczywiście zapewniało przestrzeganie postanowień Międzynarodowego Kodeksu Tajności Czarodziejów? Przedstaw w formie rozprawki odpowiedź na powyższe pytanie, przedstawiając jednoczenie odpowiednie przykłady.


MUGOLOZNAWSTWO

prof. Piotr McGorlski

Sowa: cytrynowymcg@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • uzależnione indywidualnie od tematu (!)

Temat nr 1.

Terroryzm – akt przemocy czy perfromans? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na źródła (w tym opinię mugolskiego badacza perfromansu Richarda Schechnera).

 • obszerne wyjaśnienie kluczowych pojęć (m.in. terroryzm, akt przemocy, perfromans etc.), podanie rodzajów terroryzmu (np. lewicowy, cyberterroryzm itd.) z krótką charakterystyką;
 • podanie 3 współczesnych przykładów terroryzmu (+ dane) (np. atak na WTC, atak na koncercie Ariany Grande etc.);
 • podanie krótkiej historii (również z przykładami i danymi);
 • porównanie terroryzmu do działalności śmierciożerców (podobieństwa i różnice);/li>
 • podanie teorii mugolskiego badacza Richarda Schechnera na temat terroryzmu wraz z jego krytyką (komentarzem);
 • podanie własnego zdania z przykładami i wnioskami
 • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12
 • minimum jedna strona A4, maksymalnie dwie
 • format .pdf

Temat nr 2.

Wokół cywilizacji internetu: czy snapchat zastąpi różdżkę? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na wiedzę interdyscyplinarną: mugolską i czarodziejską.

 • internet – jego pojęcie, historia społeczna i ekonomiczna internetu, kulturowe źródła i początki (np. komputer, Maszyna Turinga, przemiana na przełomie lat 80. i 90., powstanie stron WWW);
 • cele i funkcje internetu wraz z opinią;
 • przykłady działań w Internecie, sprzętów sprzyjających rozwojowi, popularnych stron wraz z aplikacjami (np. Google, Wikipedia, Snapchat, Facebook, itp.);
 • komentarz na temat wpływu internetu i jego kultury na współczesnych mugoli;
 • rozważenie hipotezy zawartej w temacie pracy – internet w świecie czarodziejskim, powody stanu internetu w tym świecie, przykładowe scenariusze hipotetycznej działalności Internetu;
 • wnioski i krytyczny komentarz
 • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12
 • minimum jedna strona A4, maksymalnie dwie
 • format .pdf

Temat nr 3.

Wszyscy mali mugole chcą czarować – zabawa w świecie mugoli. Esej.

 • Czym jest zabawa? Jakie są jej funkcje? (proszę opisać, używając również pojęć przepływ, limalność, grywalizacja);
 • Proszę wskazać różnice pomiędzy rytuałem a zabawą, odwołując się m.in. do właściwości tych zjawisk kulturowych;
 • Kategorie zabawy (Roger Caillois);
 • Przykłady zabaw mugolskich do wszystkich kategorii zabawy i o różnych funkcjach;
 • Zabawa młodych czarodziejów – przykłady, porównanie;
 • Krytyczna ocena i wnioski
 • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12
 • minimum jedna strona A4, maksymalnie dwie
 • format .pdf

OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

prof. Jasper McCarthy

Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Time News Roman o rozmiarze 11;
 • interlinia 1.5;
 • wyjustowany tekst;
 • minimum 300 słów;
 • praca w formacie .pdf
 • obecność bibliografii (APA Style Sheet 6th edition)

Temat nr 1.

Rozważ uchylenie karalności oraz bezprawności użycia czarnej magii w sytuacji zagrożenia życia (kontratypy - obrona konieczna, stan wyższej konieczności). Odnieś się do znanych ci kodyfikacji prawa magicznego, zwyczaju w świecie magii, a także precedensów. Swoją argumentację poprzyj przykładami z "Harry'ego Pottera" Rowling.

Temat nr 2.

Rozważ dlaczego na zajęciach Obrony przed Czarną Magią naucza się obrony przed wybranymi stworzeniami magicznymi? Wskaż przykłady oraz zbadaj hipotetyczny związek tych stworzeń z czarną magią (wyjaśnij błędy nomenklatury). Na koniec wskaż też wszystkie elementy tradycji nauczania OpCM i uzasadnij ich obecność w programie nauczania.

Temat nr 3.

Dokonaj wyczerpującej charakterystyki obrony magicznej jako działu nauk o magii, uwzględniając jej wszystkie elementy (w tym zastosowania). Opisz także również walor praktyczny obrony magicznej. Swoją argumentację poprzyj przykładami z "Harry'ego Pottera" Rowling.


OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

prof. James Smith

Sowa: james_smith12@wp.pl

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka: Time News Roman, rozmiar: 12;
 • minimum jedna strona A4;
 • format .pdf

Temat nr 1.

Mityczne Stworzenia - charakterystyka porównawcza.

Temat nr 2.

W jaki sposób wpływają inne dziedziny magii na Magizoologie?

Temat nr 3.

Sławni Magizoolodzy - biografia.


STAROŻYTNE RUNY

prof. Asumay Renaldo-Lotman

Sowa: asumay.lotman@gmai.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 11
 • minimum 1 strona A4 (samego tekstu)
 • konieczność opisania co najmniej 3 przykładów
 • praca wysłana w formacie .pdf
 • konieczność wyjustowania tekstu
 • mile widziane grafiki, ilustrujące dane zagadnienie

Temat nr 1.

Mitologia nordycka w kulturze popularnej. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów wykorzystanie mitologii nordyckiej oraz powiązanej z nią symboliki w wybranych utworach kultury popularnej.

Temat nr 2.

Wpływ alfabetów indoeuropejskich oraz semickich na wygląd run Futharku Starszego.

Temat nr 3.

Symbolika runiczna a ideologia nazistowska. Przedstaw sylwetkę Guido von Lista oraz wpływ Futharku Armeńskiego na symbolikę nazistowską.


TRANSMUTACJA

prof. Marcin McGreen

Sowa: marcin.mcgreen@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
 • minimum 2 strony A4 (samego tekstu)
 • praca zapisana w formacie .pdf

Temat nr 1.

Przygotuj raport transometryczny dla przemiany krzesła w 7 krzeseł, które będą identyczne jak substrat.

Dane: m = 1,5kg, h = 60cm

Temat nr 2.

Przygotuj raport transometryczny dla przemiany Kruka zwyczajnego (Corvus corax) w poduszkę.

Dane: m = 1kg, h = 35cm

Temat nr 3.

Przygotuj raport transometryczny dla przemiany Długosza królewskiego (Osmunda regalis) w Muchomora sromotnikowego (Amanita phalloides).

Dane: m = 1,85kg, h = 75cm


ZAKLĘCIA

prof. Martin McCarthy

Sowa: prof.mccarthy@o2.pl

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
 • minimum 1 strona A4 (samego tekstu)
 • obecność akapitów
 • konieczność wyjustowania tekstu

Temat nr 1.

Dokonaj wyczerpującej charakterystyki różdżki jako przedmiotu fizycznego oraz takiego, który posiada własną psychikę. Odwołaj się do odpowiednich przykładów z literatury, ilustrujących omawiany aspekt.

Temat nr 2.

Magia żywiołów - ogień. Dokonaj szczegółowej analizy żywiołu na wybranych przez siebie płaszczyznach. Swoją analizę wzbogać odwołaniami do przynajmniej czterech różnych dyscyplin magicznych. Czy dostrzegasz jakąś korelację pomiędzy "realizacją" żywiołu w tych dyscyplinach? Sformułuj odpowiednie wnioski.

Temat nr 3.

Prawdziwe oblicze magii. Rozważ problem koloru magii zastosowanej w danej praktyce magicznej; zilustruj kilka przykładów, wykazując różny charakter (kolor) magii. Przytocz przykłady z dowolnej literatury i nie zapomnij posługiwać się odpowiednią terminologią.


WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

prof. Marcin McGreen

Sowa: marcin.mcgreen@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
 • minimum 2 strony A4 (samego tekstu)
 • praca zapisana w formacie .pdf

Temat nr 1.

Hipnoza i Symonia - szansa czy zagrożenie?
Rozważ zagadnienie odwołując się do minimum 3 argumentów. W swojej pracy powinnaś także uwzględnić porównanie Symonii do Hipnozy.

Temat nr 2.

Jak zmieniała się rytualistyka na przestrzeni wieków?
Napisz wypracowanie w którym przedstawisz rozwój rytualistyki na przełomie wieków, zwróć uwagę na kowencje ritoznawcze, oraz na porównaniu rytuału współczesnego z rytuałem starożytnym.

Temat nr 3.

Seans spirytystyczny - możliwość pozyskania informacji czy zagrożenie?
Rozważ temat odwołując się do charakterystyki seansów spirytystycznych. Zwróć uwagę na możliwe zagrożenia i korzyści związane z seansami.

Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
na XXXVIII rok szkolny

WYMOGI FORMALNE:

 • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
 • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 24.06.2018 roku godz. 23:59.
 • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 25.06.2018 roku do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
 • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie 90% punktów możliwych do zdobycia.
 • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
 • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.

ASTRONOMIA

prof. Rafael Weden

Sowa: r.weden@wp.pl

Specjalne warunki pracy: (brak)

Temat nr 1.

To co czyni gwiazdę wyjątkową - reakcje termojądrowe jako czynnik pozwalający zbadać Wszechświat. Omówić czym są reakcje termojądrowe - substraty i produkty i warunki do zaistnienia ich w jądrze gwiazdy. Uwzględnić różne rodzaje reakcji termojądrowych. Wskazać produkty tych reakcji w atmosferze gwiazdy - dlaczego tak się odkładają. Omówić światło jako źródło informacji o Wszechświecie, uwzględnić możliwe błędy wynikające z ruchu światła w czasoprzestrzeni. Opisać budowę teleskopu i różnice pomiędzy jego rodzajami.

Temat nr 2.

Egzoplanety - kolejne planety do zdobycia. Czym są i jakie korzyści wynikają z obserwowania układów planetarnych z egzoplanetami. Sposoby odkrywania czy dana gwiazda posiada swój własny układ planetarny (metoda Dopplera, tranzytowa, pulsarowa).

Temat nr 3.

Mapa nieba - przygotować spis 30 gwiazd z przygotowanej mapy nieba z zaznaczonym jednym gwiazdozbiorem dla pomocy - https://prnt.sc/ld8c80. Zaznaczyć je na mapie nieba liczbami. Zapisać ich oznaczenie według katalogu Bayera. Uszeregować w kolejności od najjaśniejszej dla obserwatora z Ziemi. Wypisać 10 widocznych tutaj gwiazdozbiorów.


CZARNA MAGIA

prof. Arianne Clair

Sowa: arr.clair@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
 • minimum 1 strona formatu A4
 • praca wysłana w formacie .pdf
 • obecność akapitów
 • konieczność wyjustowania tekstu

Temat nr 1.

Zaprojektuj własną torturę włącznie z opisem jej działania, sposobem wykonania, budową, a także uwzględniając informacje o podziale tortur.

Temat nr 2.

"Wampir kiedyś i dziś" - ogólna charakterystyka wampirów, porównanie wizerunku wampira kiedyś i dziś z uwzględnieniem wierzeń staropolskich oraz obecności w dzisiejszej kulturze.

Temat nr 3.

"Wilkołak kiedyś i dziś" - ogólna charakterystyka wilkołaków, porównanie wizerunku wilkołaka kiedyś i dziś z uwzględnieniem wierzeń, sylwetek znanych wilkołaków oraz obecności w dzisiejszej kulturze.


HISTORIA MAGII

prof. Braco Miko

Sowa: braco.miko@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
 • minimum 300 słów tekstu merytorycznego
 • interlinia: 1.5
 • praca wysłana w formacie .pdf
 • konieczność wyjustowania tekstu
 • obecność bibliografii

Temat nr 1.

Sytuacja Goblinów przed i po wybuchu Powstań Goblinów. Dokonaj charakterystyki praw i obowiązków Goblinów oraz przedstaw wpływ rebelii Goblinów na ich sytuację egzystencjalną.

Temat nr 2.

Życie magów w średniowieczu. Przedstaw codzienne życie magów w epoce średniowiecza z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w stosunku do epoki starożytności.

Temat nr 3.

Czy powstanie Ministerstwa Magii rzeczywiście zapewniało przestrzeganie postanowień Międzynarodowego Kodeksu Tajności Czarodziejów? Przedstaw w formie rozprawki odpowiedź na powyższe pytanie, przedstawiając jednoczenie odpowiednie przykłady.


MUGOLOZNAWSTWO

prof. Piotr McGorlski

Sowa: cytrynowymcg@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • uzależnione indywidualnie od tematu (!)

Temat nr 1.

Terroryzm – akt przemocy czy perfromans? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na źródła (w tym opinię mugolskiego badacza perfromansu Richarda Schechnera).

 • obszerne wyjaśnienie kluczowych pojęć (m.in. terroryzm, akt przemocy, perfromans etc.), podanie rodzajów terroryzmu (np. lewicowy, cyberterroryzm itd.) z krótką charakterystyką;
 • podanie 3 współczesnych przykładów terroryzmu (+ dane) (np. atak na WTC, atak na koncercie Ariany Grande etc.);
 • podanie krótkiej historii (również z przykładami i danymi);
 • porównanie terroryzmu do działalności śmierciożerców (podobieństwa i różnice);/li>
 • podanie teorii mugolskiego badacza Richarda Schechnera na temat terroryzmu wraz z jego krytyką (komentarzem);
 • podanie własnego zdania z przykładami i wnioskami
 • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12
 • minimum jedna strona A4, maksymalnie dwie
 • format .pdf

Temat nr 2.

Wokół cywilizacji internetu: czy snapchat zastąpi różdżkę? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na wiedzę interdyscyplinarną: mugolską i czarodziejską.

 • internet – jego pojęcie, historia społeczna i ekonomiczna internetu, kulturowe źródła i początki (np. komputer, Maszyna Turinga, przemiana na przełomie lat 80. i 90., powstanie stron WWW);
 • cele i funkcje internetu wraz z opinią;
 • przykłady działań w Internecie, sprzętów sprzyjających rozwojowi, popularnych stron wraz z aplikacjami (np. Google, Wikipedia, Snapchat, Facebook, itp.);
 • komentarz na temat wpływu internetu i jego kultury na współczesnych mugoli;
 • rozważenie hipotezy zawartej w temacie pracy – internet w świecie czarodziejskim, powody stanu internetu w tym świecie, przykładowe scenariusze hipotetycznej działalności Internetu;
 • wnioski i krytyczny komentarz
 • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12
 • minimum jedna strona A4, maksymalnie dwie
 • format .pdf

Temat nr 3.

Wszyscy mali mugole chcą czarować – zabawa w świecie mugoli. Esej.

 • Czym jest zabawa? Jakie są jej funkcje? (proszę opisać, używając również pojęć przepływ, limalność, grywalizacja);
 • Proszę wskazać różnice pomiędzy rytuałem a zabawą, odwołując się m.in. do właściwości tych zjawisk kulturowych;
 • Kategorie zabawy (Roger Caillois);
 • Przykłady zabaw mugolskich do wszystkich kategorii zabawy i o różnych funkcjach;
 • Zabawa młodych czarodziejów – przykłady, porównanie;
 • Krytyczna ocena i wnioski
 • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12
 • minimum jedna strona A4, maksymalnie dwie
 • format .pdf

OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

prof. Jasper McCarthy

Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Time News Roman o rozmiarze 11;
 • interlinia 1.5;
 • wyjustowany tekst;
 • minimum 300 słów;
 • praca w formacie .pdf
 • obecność bibliografii (APA Style Sheet 6th edition)

Temat nr 1.

Rozważ uchylenie karalności oraz bezprawności użycia czarnej magii w sytuacji zagrożenia życia (kontratypy - obrona konieczna, stan wyższej konieczności). Odnieś się do znanych ci kodyfikacji prawa magicznego, zwyczaju w świecie magii, a także precedensów. Swoją argumentację poprzyj przykładami z "Harry'ego Pottera" Rowling.

Temat nr 2.

Rozważ dlaczego na zajęciach Obrony przed Czarną Magią naucza się obrony przed wybranymi stworzeniami magicznymi? Wskaż przykłady oraz zbadaj hipotetyczny związek tych stworzeń z czarną magią (wyjaśnij błędy nomenklatury). Na koniec wskaż też wszystkie elementy tradycji nauczania OpCM i uzasadnij ich obecność w programie nauczania.

Temat nr 3.

Dokonaj wyczerpującej charakterystyki obrony magicznej jako działu nauk o magii, uwzględniając jej wszystkie elementy (w tym zastosowania). Opisz także również walor praktyczny obrony magicznej. Swoją argumentację poprzyj przykładami z "Harry'ego Pottera" Rowling.


OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

prof. James Smith

Sowa: james_smith12@wp.pl

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka: Time News Roman, rozmiar: 12;
 • minimum jedna strona A4;
 • format .pdf

Temat nr 1.

Mityczne Stworzenia - charakterystyka porównawcza.

Temat nr 2.

W jaki sposób wpływają inne dziedziny magii na Magizoologie?

Temat nr 3.

Sławni Magizoolodzy - biografia.


STAROŻYTNE RUNY

prof. Asumay Renaldo-Lotman

Sowa: asumay.lotman@gmai.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 11
 • minimum 1 strona A4 (samego tekstu)
 • konieczność opisania co najmniej 3 przykładów
 • praca wysłana w formacie .pdf
 • konieczność wyjustowania tekstu
 • mile widziane grafiki, ilustrujące dane zagadnienie

Temat nr 1.

Mitologia nordycka w kulturze popularnej. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów wykorzystanie mitologii nordyckiej oraz powiązanej z nią symboliki w wybranych utworach kultury popularnej.

Temat nr 2.

Wpływ alfabetów indoeuropejskich oraz semickich na wygląd run Futharku Starszego.

Temat nr 3.

Symbolika runiczna a ideologia nazistowska. Przedstaw sylwetkę Guido von Lista oraz wpływ Futharku Armeńskiego na symbolikę nazistowską.


TRANSMUTACJA

prof. Marcin McGreen

Sowa: marcin.mcgreen@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
 • minimum 2 strony A4 (samego tekstu)
 • praca zapisana w formacie .pdf

Temat nr 1.

Przygotuj raport transometryczny dla przemiany krzesła w 7 krzeseł, które będą identyczne jak substrat.

Dane: m = 1,5kg, h = 60cm

Temat nr 2.

Przygotuj raport transometryczny dla przemiany Kruka zwyczajnego (Corvus corax) w poduszkę.

Dane: m = 1kg, h = 35cm

Temat nr 3.

Przygotuj raport transometryczny dla przemiany Długosza królewskiego (Osmunda regalis) w Muchomora sromotnikowego (Amanita phalloides).

Dane: m = 1,85kg, h = 75cm


ZAKLĘCIA

prof. Martin McCarthy

Sowa: prof.mccarthy@o2.pl

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
 • minimum 1 strona A4 (samego tekstu)
 • obecność akapitów
 • konieczność wyjustowania tekstu

Temat nr 1.

Dokonaj wyczerpującej charakterystyki różdżki jako przedmiotu fizycznego oraz takiego, który posiada własną psychikę. Odwołaj się do odpowiednich przykładów z literatury, ilustrujących omawiany aspekt.

Temat nr 2.

Magia żywiołów - ogień. Dokonaj szczegółowej analizy żywiołu na wybranych przez siebie płaszczyznach. Swoją analizę wzbogać odwołaniami do przynajmniej czterech różnych dyscyplin magicznych. Czy dostrzegasz jakąś korelację pomiędzy "realizacją" żywiołu w tych dyscyplinach? Sformułuj odpowiednie wnioski.

Temat nr 3.

Prawdziwe oblicze magii. Rozważ problem koloru magii zastosowanej w danej praktyce magicznej; zilustruj kilka przykładów, wykazując różny charakter (kolor) magii. Przytocz przykłady z dowolnej literatury i nie zapomnij posługiwać się odpowiednią terminologią.


WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

prof. Marcin McGreen

Sowa: marcin.mcgreen@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
 • minimum 2 strony A4 (samego tekstu)
 • praca zapisana w formacie .pdf

Temat nr 1.

Hipnoza i Symonia - szansa czy zagrożenie?
Rozważ zagadnienie odwołując się do minimum 3 argumentów. W swojej pracy powinnaś także uwzględnić porównanie Symonii do Hipnozy.

Temat nr 2.

Jak zmieniała się rytualistyka na przestrzeni wieków?
Napisz wypracowanie w którym przedstawisz rozwój rytualistyki na przełomie wieków, zwróć uwagę na kowencje ritoznawcze, oraz na porównaniu rytuału współczesnego z rytuałem starożytnym.

Temat nr 3.

Seans spirytystyczny - możliwość pozyskania informacji czy zagrożenie?
Rozważ temat odwołując się do charakterystyki seansów spirytystycznych. Zwróć uwagę na możliwe zagrożenia i korzyści związane z seansami.

18:40 - 19:15

Astronomia

wh_wieza_astronomiczna

20:40-21:15

Numerologia

wh_wieza_polnocna

19:20 - 19:55

Zaklęcia

wh_sala_2

20:40-21:15

Numerologia

wh_wieza_polnocna

21:20-21:55

Eliksiry*

wh_lochy

Najlepsi uczniowie:

Aurell Coral 2269 pkt
Sophie Fitz 1882 pkt
Ivy Sparks 1574 pkt
Tequile Lovegood 1161 pkt
Aurora Fly 949 pkt

Opiekun: prof. Marcin McGreen

Prefekt: Sophie Fitz

Prefekt: Jacob Hernandez

Kapitan: Sophie Fitz

Specjalista: -

Prefekt naczelny: Aurell Coral


zobacz więcej

Najlepsi uczniowie:

Nicole de Mortier 3141 pkt
Caitriona Ravassa 1718 pkt
Anis Eileen 672 pkt
Miyeon Kim 249 pkt
Erin Heartfilia 150 pkt

Opiekun: prof. Jasper McCarthy

Prefekt: Caitriona Ravassa

Prefekt: Anis Eileen

Kapitan: Doris Shey

Specjalista: -

Prefekt naczelny: Nicole de Mortier


zobacz więcej

Najnowszy numer kleksa już w maju!

Red. naczelny: Arianne Clair
Jasper McCarthy

Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

Nabór: OTWARTY


zobacz więcej

© 2005-2018 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

 Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.