Uczniów

Gryffindor

1

Hufflepuff

2

Ravenclaw

5

Slytherin

2

Ogółem

10

W rezerwie

57
Wyszukaj ucznia:

  Najlepsi uczniowie:


  Opiekun: -

  Prefekt: -

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:


  Opiekun: -

  Prefekt: -

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: -


  zobacz więcej

  Uczniów

  Gryffindor

  1

  Hufflepuff

  2

  Ravenclaw

  5

  Slytherin

  2

  Ogółem

  10

  W rezerwie

  57
  Wyszukaj ucznia:

  Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
  na XXXVII. rok szkolny

  WYMOGI FORMALNE:

  • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
  • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 24.06.2018 roku godz. 23:59.
  • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 25.06.2018 roku do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
  • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie 90% punktów możliwych do zdobycia.
  • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
  • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.


  HISTORIA MAGII

  prof. Braco Miko

  Sowa: braco.miko@gmail.com

  Specjalne warunki pracy: -

  Temat nr 1.

  Czy magia starożytna znajduje odzwierciedlenie w czasach obecnych? Dokonaj analizy porównawczej magii starożytnej i obecnej.

  Temat nr 2.

  Czy instytucje magiczne takie jak Ministerstwo Magii, Wizengamot i Bank Gringotta są potrzebne w społeczeństwie magicznym? Dokonaj charakterystyki tych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem ich zadań.

  Temat nr 3.

  Symbole magiczne – dlaczego powstały i dlaczego były tak ważne dla magów w przeszłości?


  MUGOLOZNAWSTWO

  prof. Piotr McGorlski

  Sowa: cytrynowymcg@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • uzależnione indywidualnie od tematu (!)

  Temat nr 1.

  Terroryzm – akt przemocy czy perfromans? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na źródła (w tym opinię mugolskiego badacza perfromansu Richarda Schechnera).

  • obszerne wyjaśnienie kluczowych pojęć (m.in. terroryzm, akt przemocy, perfromans etc.), podanie rodzajów terroryzmu (np. lewicowy, cyberterroryzm itd.) z krótką charakterystyką;
  • podanie 3 współczesnych przykładów terroryzmu (+ dane) (np. atak na WTC, atak na koncercie Ariany Grande etc.);
  • podanie krótkiej historii (również z przykładami i danymi);
  • porównanie terroryzmu do działalności śmierciożerców (podobieństwa i różnice);/li>
  • podanie teorii mugolskiego badacza Richarda Schechnera na temat terroryzmu wraz z jego krytyką (komentarzem);
  • podanie własnego zdania z przykładami i wnioskami

  Temat nr 2.

  Wokół cywilizacji internetu: czy snapchat zastąpi różdżkę? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na wiedzę interdyscyplinarną: mugolską i czarodziejską.

  • internet – jego pojęcie, historia społeczna i ekonomiczna internetu, kulturowe źródła i początki (np. komputer, Maszyna Turinga, przemiana na przełomie lat 80. i 90., powstanie stron WWW);
  • cele i funkcje internetu wraz z opinią;
  • przykłady działań w Internecie, sprzętów sprzyjających rozwojowi, popularnych stron wraz z aplikacjami (np. Google, Wikipedia, Snapchat, Facebook, itp.);
  • komentarz na temat wpływu internetu i jego kultury na współczesnych mugoli;
  • rozważenie hipotezy zawartej w temacie pracy – internet w świecie czarodziejskim, powody stanu internetu w tym świecie, przykładowe scenariusze hipotetycznej działalności Internetu;
  • wnioski i krytyczny komentarz

  Temat nr 3.

  Wszyscy mali mugole chcą czarować – zabawa w świecie mugoli . Esej.

  • Czym jest zabawa? Jakie są jej funkcje? (proszę opisać, używając również pojęć przepływ, limalność, grywalizacja);
  • Proszę wskazać różnice pomiędzy rytuałem a zabawą, odwołując się m.in. do właściwości tych zjawisk kulturowych;
  • Kategorie zabawy (Roger Caillois);
  • Przykłady zabaw mugolskich do wszystkich kategorii zabawy i o różnych funkcjach;
  • Zabawa młodych czarodziejów – przykłady, porównanie;
  • Krytyczna ocena i wnioski

  OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

  prof. Jasper McCarthy

  Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Calibri o rozmiarze 12;
  • odstęp między wierszami równy 10;
  • wyjustowany tekst;
  • minimum jedna strona formatu A4;
  • obecność bibliografii (APA Style Sheet 6th edition)

  Temat nr 1.

  Dokonaj szczegółowej analizy prób stworzenia idealnego podziału czarnej magii. Napisz także czy każda z nich była merytoryczna. W swojej pracy uwzględnij wszystkie znane dotychczas podziały oraz zawrzyj swoje refleksje.
  Forma pracy - esej.

  Temat nr 2.

  Horkruksy - etyczne czy nie? Dokonaj szczegółowej analizy tematu, uwzględniając konieczne opisy, przykłady i wątki historyczne. W swojej pracy koniecznie wyraź swoje stanowisko i zaznacz, czy stworzyłbyś/stworzyłabyś własnego horkruksa, co również uzasadnij.
  Forma pracy - esej/rozprawka.

  Temat nr 3.

  Stworzenia zwane "czarnomagicznymi" - związane z czarną magią czy nie? Posługując się fachową nomenklaturą oraz przykładami co najmniej 5 stworzeń, odpowiedz na zadane pytanie. Szczegółowo zbadaj problematykę zagadnienia, załączając także szczegółowe opisy.
  Forma pracy - esej/rozprawka.


  OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

  prof. James Smith

  Sowa: james_smith12@wp.pl

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka: Time News Roman, rozmiar: 12;
  • minimum jedna strona A4;
  • format .pdf

  Temat nr 1.

  Demony wodne - charakterystyka porównawcza.

  Temat nr 2.

  W jaki sposób wpływają inne dziedziny magii na Magizoologie?

  Temat nr 3.

  Sławni Magizoolodzy - biografia.


  TRANSMUTACJA

  prof. Alexandra Martell

  Sowa: wh.alexa.martell@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • zgodnie ze standardami raportu transometrycznego;
  • format .pdf

  Temat nr 1.

  Raport transometryczny dla przemiany sześciu guzików w jeden guzik identyczny z oryginałami.

  Guzik: m=0,02 dag, h=2cm

  Temat nr 2.

  Raport transometryczny dla przemiany węża Eskulapa (Zamenis longissimus) w paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum).

  Wąż Eskulapa: m=1,5kg, h=2m
  Paprotnik kolczysty: m=1kg, h=1,2m

  Temat nr 3.

  Raport transometryczny dla przemiany niewerbalnej 1l wody w 1szt lodu.

  Woda: m=1kg, h=30cm


  Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
  na XXXVII. rok szkolny

  WYMOGI FORMALNE:

  • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
  • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 24.06.2018 roku godz. 23:59.
  • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 25.06.2018 roku do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
  • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie 90% punktów możliwych do zdobycia.
  • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
  • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.


  HISTORIA MAGII

  prof. Braco Miko

  Sowa: braco.miko@gmail.com

  Specjalne warunki pracy: -

  Temat nr 1.

  Czy magia starożytna znajduje odzwierciedlenie w czasach obecnych? Dokonaj analizy porównawczej magii starożytnej i obecnej.

  Temat nr 2.

  Czy instytucje magiczne takie jak Ministerstwo Magii, Wizengamot i Bank Gringotta są potrzebne w społeczeństwie magicznym? Dokonaj charakterystyki tych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem ich zadań.

  Temat nr 3.

  Symbole magiczne – dlaczego powstały i dlaczego były tak ważne dla magów w przeszłości?


  MUGOLOZNAWSTWO

  prof. Piotr McGorlski

  Sowa: cytrynowymcg@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • uzależnione indywidualnie od tematu (!)

  Temat nr 1.

  Terroryzm – akt przemocy czy perfromans? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na źródła (w tym opinię mugolskiego badacza perfromansu Richarda Schechnera).

  • obszerne wyjaśnienie kluczowych pojęć (m.in. terroryzm, akt przemocy, perfromans etc.), podanie rodzajów terroryzmu (np. lewicowy, cyberterroryzm itd.) z krótką charakterystyką;
  • podanie 3 współczesnych przykładów terroryzmu (+ dane) (np. atak na WTC, atak na koncercie Ariany Grande etc.);
  • podanie krótkiej historii (również z przykładami i danymi);
  • porównanie terroryzmu do działalności śmierciożerców (podobieństwa i różnice);/li>
  • podanie teorii mugolskiego badacza Richarda Schechnera na temat terroryzmu wraz z jego krytyką (komentarzem);
  • podanie własnego zdania z przykładami i wnioskami

  Temat nr 2.

  Wokół cywilizacji internetu: czy snapchat zastąpi różdżkę? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na wiedzę interdyscyplinarną: mugolską i czarodziejską.

  • internet – jego pojęcie, historia społeczna i ekonomiczna internetu, kulturowe źródła i początki (np. komputer, Maszyna Turinga, przemiana na przełomie lat 80. i 90., powstanie stron WWW);
  • cele i funkcje internetu wraz z opinią;
  • przykłady działań w Internecie, sprzętów sprzyjających rozwojowi, popularnych stron wraz z aplikacjami (np. Google, Wikipedia, Snapchat, Facebook, itp.);
  • komentarz na temat wpływu internetu i jego kultury na współczesnych mugoli;
  • rozważenie hipotezy zawartej w temacie pracy – internet w świecie czarodziejskim, powody stanu internetu w tym świecie, przykładowe scenariusze hipotetycznej działalności Internetu;
  • wnioski i krytyczny komentarz

  Temat nr 3.

  Wszyscy mali mugole chcą czarować – zabawa w świecie mugoli . Esej.

  • Czym jest zabawa? Jakie są jej funkcje? (proszę opisać, używając również pojęć przepływ, limalność, grywalizacja);
  • Proszę wskazać różnice pomiędzy rytuałem a zabawą, odwołując się m.in. do właściwości tych zjawisk kulturowych;
  • Kategorie zabawy (Roger Caillois);
  • Przykłady zabaw mugolskich do wszystkich kategorii zabawy i o różnych funkcjach;
  • Zabawa młodych czarodziejów – przykłady, porównanie;
  • Krytyczna ocena i wnioski

  OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

  prof. Jasper McCarthy

  Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Calibri o rozmiarze 12;
  • odstęp między wierszami równy 10;
  • wyjustowany tekst;
  • minimum jedna strona formatu A4;
  • obecność bibliografii (APA Style Sheet 6th edition)

  Temat nr 1.

  Dokonaj szczegółowej analizy prób stworzenia idealnego podziału czarnej magii. Napisz także czy każda z nich była merytoryczna. W swojej pracy uwzględnij wszystkie znane dotychczas podziały oraz zawrzyj swoje refleksje.
  Forma pracy - esej.

  Temat nr 2.

  Horkruksy - etyczne czy nie? Dokonaj szczegółowej analizy tematu, uwzględniając konieczne opisy, przykłady i wątki historyczne. W swojej pracy koniecznie wyraź swoje stanowisko i zaznacz, czy stworzyłbyś/stworzyłabyś własnego horkruksa, co również uzasadnij.
  Forma pracy - esej/rozprawka.

  Temat nr 3.

  Stworzenia zwane "czarnomagicznymi" - związane z czarną magią czy nie? Posługując się fachową nomenklaturą oraz przykładami co najmniej 5 stworzeń, odpowiedz na zadane pytanie. Szczegółowo zbadaj problematykę zagadnienia, załączając także szczegółowe opisy.
  Forma pracy - esej/rozprawka.


  OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

  prof. James Smith

  Sowa: james_smith12@wp.pl

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka: Time News Roman, rozmiar: 12;
  • minimum jedna strona A4;
  • format .pdf

  Temat nr 1.

  Demony wodne - charakterystyka porównawcza.

  Temat nr 2.

  W jaki sposób wpływają inne dziedziny magii na Magizoologie?

  Temat nr 3.

  Sławni Magizoolodzy - biografia.


  TRANSMUTACJA

  prof. Alexandra Martell

  Sowa: wh.alexa.martell@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • zgodnie ze standardami raportu transometrycznego;
  • format .pdf

  Temat nr 1.

  Raport transometryczny dla przemiany sześciu guzików w jeden guzik identyczny z oryginałami.

  Guzik: m=0,02 dag, h=2cm

  Temat nr 2.

  Raport transometryczny dla przemiany węża Eskulapa (Zamenis longissimus) w paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum).

  Wąż Eskulapa: m=1,5kg, h=2m
  Paprotnik kolczysty: m=1kg, h=1,2m

  Temat nr 3.

  Raport transometryczny dla przemiany niewerbalnej 1l wody w 1szt lodu.

  Woda: m=1kg, h=30cm


  Najlepsi uczniowie:


  Opiekun: -

  Prefekt: -

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: -


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:


  Opiekun: -

  Prefekt: -

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

   Najnowszy numer kleksa już w maju!

   Red. naczelny: Arianne Clair
   Jasper McCarthy

   Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

   Nabór: OTWARTY


   zobacz więcej

   © 2005-2018 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

   Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

    Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.