Uczniów

Gryffindor

179

Hufflepuff

119

Ravenclaw

127

Slytherin

147

Ogółem

572

W rezerwie

0
Wyszukaj ucznia:

Najlepsi uczniowie:

Arielle Johanson 706 pkt
Ursula Thot 446 pkt
Violett Moonstone 412 pkt
Adeline Valentine 339 pkt
Sebastain Kostyk 320 pkt

Opiekun: prof. Alexis Reid

Prefekt: Arielle Johanson

Prefekt: Zuza White

Kapitan: -

Specjalista: -


zobacz więcej

Najlepsi uczniowie:

Tris Darkness 762 pkt
Amelia Ingling 328 pkt
Felix Travers 165 pkt
Semper Fidelis 164 pkt
Rosemary Torener 55 pkt

Opiekun: prof. Jason Wolfblack

Prefekt: Tris Darkness

Prefekt: Semper Honeste

Kapitan: -

Specjalista: -


zobacz więcej

Uczniów

Gryffindor

179

Hufflepuff

119

Ravenclaw

127

Slytherin

147

Ogółem

572

W rezerwie

0
Wyszukaj ucznia:

18:40-19:15

Zaklęcia

wh_sala_1

19:20 - 19:55

Eliksiry

wh_lochy

18:00 - 18:35

OpCM

wh_sala_2

18:40 - 19:15

Starożytne Runy

wh_sala_2

19:20 - 19:55

Starożytne Runy

wh_sala_2

20:00 - 20:35

Czarna Magia*

wh_lochy

20:00 - 20:35

Zielarstwo

wh_cieplarnia

Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
na XXXVII. rok szkolny

WYMOGI FORMALNE:

 • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
 • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 24.06.2018 roku godz. 23:59.
 • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 25.06.2018 roku do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
 • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie 90% punktów możliwych do zdobycia.
 • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
 • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.


HISTORIA MAGII

prof. Braco Miko

Sowa: braco.miko@gmail.com

Specjalne warunki pracy: -

Temat nr 1.

Czy magia starożytna znajduje odzwierciedlenie w czasach obecnych? Dokonaj analizy porównawczej magii starożytnej i obecnej.

Temat nr 2.

Czy instytucje magiczne takie jak Ministerstwo Magii, Wizengamot i Bank Gringotta są potrzebne w społeczeństwie magicznym? Dokonaj charakterystyki tych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem ich zadań.

Temat nr 3.

Symbole magiczne – dlaczego powstały i dlaczego były tak ważne dla magów w przeszłości?


MUGOLOZNAWSTWO

prof. Piotr McGorlski

Sowa: cytrynowymcg@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • uzależnione indywidualnie od tematu (!)

Temat nr 1.

Terroryzm – akt przemocy czy perfromans? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na źródła (w tym opinię mugolskiego badacza perfromansu Richarda Schechnera).

 • obszerne wyjaśnienie kluczowych pojęć (m.in. terroryzm, akt przemocy, perfromans etc.), podanie rodzajów terroryzmu (np. lewicowy, cyberterroryzm itd.) z krótką charakterystyką;
 • podanie 3 współczesnych przykładów terroryzmu (+ dane) (np. atak na WTC, atak na koncercie Ariany Grande etc.);
 • podanie krótkiej historii (również z przykładami i danymi);
 • porównanie terroryzmu do działalności śmierciożerców (podobieństwa i różnice);/li>
 • podanie teorii mugolskiego badacza Richarda Schechnera na temat terroryzmu wraz z jego krytyką (komentarzem);
 • podanie własnego zdania z przykładami i wnioskami

Temat nr 2.

Wokół cywilizacji internetu: czy snapchat zastąpi różdżkę? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na wiedzę interdyscyplinarną: mugolską i czarodziejską.

 • internet – jego pojęcie, historia społeczna i ekonomiczna internetu, kulturowe źródła i początki (np. komputer, Maszyna Turinga, przemiana na przełomie lat 80. i 90., powstanie stron WWW);
 • cele i funkcje internetu wraz z opinią;
 • przykłady działań w Internecie, sprzętów sprzyjających rozwojowi, popularnych stron wraz z aplikacjami (np. Google, Wikipedia, Snapchat, Facebook, itp.);
 • komentarz na temat wpływu internetu i jego kultury na współczesnych mugoli;
 • rozważenie hipotezy zawartej w temacie pracy – internet w świecie czarodziejskim, powody stanu internetu w tym świecie, przykładowe scenariusze hipotetycznej działalności Internetu;
 • wnioski i krytyczny komentarz

Temat nr 3.

Wszyscy mali mugole chcą czarować – zabawa w świecie mugoli . Esej.

 • Czym jest zabawa? Jakie są jej funkcje? (proszę opisać, używając również pojęć przepływ, limalność, grywalizacja);
 • Proszę wskazać różnice pomiędzy rytuałem a zabawą, odwołując się m.in. do właściwości tych zjawisk kulturowych;
 • Kategorie zabawy (Roger Caillois);
 • Przykłady zabaw mugolskich do wszystkich kategorii zabawy i o różnych funkcjach;
 • Zabawa młodych czarodziejów – przykłady, porównanie;
 • Krytyczna ocena i wnioski

OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

prof. Jasper McCarthy

Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Calibri o rozmiarze 12;
 • odstęp między wierszami równy 10;
 • wyjustowany tekst;
 • minimum jedna strona formatu A4;
 • obecność bibliografii (APA Style Sheet 6th edition)

Temat nr 1.

Dokonaj szczegółowej analizy prób stworzenia idealnego podziału czarnej magii. Napisz także czy każda z nich była merytoryczna. W swojej pracy uwzględnij wszystkie znane dotychczas podziały oraz zawrzyj swoje refleksje.
Forma pracy - esej.

Temat nr 2.

Horkruksy - etyczne czy nie? Dokonaj szczegółowej analizy tematu, uwzględniając konieczne opisy, przykłady i wątki historyczne. W swojej pracy koniecznie wyraź swoje stanowisko i zaznacz, czy stworzyłbyś/stworzyłabyś własnego horkruksa, co również uzasadnij.
Forma pracy - esej/rozprawka.

Temat nr 3.

Stworzenia zwane "czarnomagicznymi" - związane z czarną magią czy nie? Posługując się fachową nomenklaturą oraz przykładami co najmniej 5 stworzeń, odpowiedz na zadane pytanie. Szczegółowo zbadaj problematykę zagadnienia, załączając także szczegółowe opisy.
Forma pracy - esej/rozprawka.


OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

prof. James Smith

Sowa: james_smith12@wp.pl

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka: Time News Roman, rozmiar: 12;
 • minimum jedna strona A4;
 • format .pdf

Temat nr 1.

Demony wodne - charakterystyka porównawcza.

Temat nr 2.

W jaki sposób wpływają inne dziedziny magii na Magizoologie?

Temat nr 3.

Sławni Magizoolodzy - biografia.


TRANSMUTACJA

prof. Alexandra Martell

Sowa: wh.alexa.martell@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • zgodnie ze standardami raportu transometrycznego;
 • format .pdf

Temat nr 1.

Raport transometryczny dla przemiany sześciu guzików w jeden guzik identyczny z oryginałami.

Guzik: m=0,02 dag, h=2cm

Temat nr 2.

Raport transometryczny dla przemiany węża Eskulapa (Zamenis longissimus) w paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum).

Wąż Eskulapa: m=1,5kg, h=2m
Paprotnik kolczysty: m=1kg, h=1,2m

Temat nr 3.

Raport transometryczny dla przemiany niewerbalnej 1l wody w 1szt lodu.

Woda: m=1kg, h=30cm


Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
na XXXVII. rok szkolny

WYMOGI FORMALNE:

 • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
 • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 24.06.2018 roku godz. 23:59.
 • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 25.06.2018 roku do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
 • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie 90% punktów możliwych do zdobycia.
 • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
 • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.


HISTORIA MAGII

prof. Braco Miko

Sowa: braco.miko@gmail.com

Specjalne warunki pracy: -

Temat nr 1.

Czy magia starożytna znajduje odzwierciedlenie w czasach obecnych? Dokonaj analizy porównawczej magii starożytnej i obecnej.

Temat nr 2.

Czy instytucje magiczne takie jak Ministerstwo Magii, Wizengamot i Bank Gringotta są potrzebne w społeczeństwie magicznym? Dokonaj charakterystyki tych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem ich zadań.

Temat nr 3.

Symbole magiczne – dlaczego powstały i dlaczego były tak ważne dla magów w przeszłości?


MUGOLOZNAWSTWO

prof. Piotr McGorlski

Sowa: cytrynowymcg@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • uzależnione indywidualnie od tematu (!)

Temat nr 1.

Terroryzm – akt przemocy czy perfromans? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na źródła (w tym opinię mugolskiego badacza perfromansu Richarda Schechnera).

 • obszerne wyjaśnienie kluczowych pojęć (m.in. terroryzm, akt przemocy, perfromans etc.), podanie rodzajów terroryzmu (np. lewicowy, cyberterroryzm itd.) z krótką charakterystyką;
 • podanie 3 współczesnych przykładów terroryzmu (+ dane) (np. atak na WTC, atak na koncercie Ariany Grande etc.);
 • podanie krótkiej historii (również z przykładami i danymi);
 • porównanie terroryzmu do działalności śmierciożerców (podobieństwa i różnice);/li>
 • podanie teorii mugolskiego badacza Richarda Schechnera na temat terroryzmu wraz z jego krytyką (komentarzem);
 • podanie własnego zdania z przykładami i wnioskami

Temat nr 2.

Wokół cywilizacji internetu: czy snapchat zastąpi różdżkę? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na wiedzę interdyscyplinarną: mugolską i czarodziejską.

 • internet – jego pojęcie, historia społeczna i ekonomiczna internetu, kulturowe źródła i początki (np. komputer, Maszyna Turinga, przemiana na przełomie lat 80. i 90., powstanie stron WWW);
 • cele i funkcje internetu wraz z opinią;
 • przykłady działań w Internecie, sprzętów sprzyjających rozwojowi, popularnych stron wraz z aplikacjami (np. Google, Wikipedia, Snapchat, Facebook, itp.);
 • komentarz na temat wpływu internetu i jego kultury na współczesnych mugoli;
 • rozważenie hipotezy zawartej w temacie pracy – internet w świecie czarodziejskim, powody stanu internetu w tym świecie, przykładowe scenariusze hipotetycznej działalności Internetu;
 • wnioski i krytyczny komentarz

Temat nr 3.

Wszyscy mali mugole chcą czarować – zabawa w świecie mugoli . Esej.

 • Czym jest zabawa? Jakie są jej funkcje? (proszę opisać, używając również pojęć przepływ, limalność, grywalizacja);
 • Proszę wskazać różnice pomiędzy rytuałem a zabawą, odwołując się m.in. do właściwości tych zjawisk kulturowych;
 • Kategorie zabawy (Roger Caillois);
 • Przykłady zabaw mugolskich do wszystkich kategorii zabawy i o różnych funkcjach;
 • Zabawa młodych czarodziejów – przykłady, porównanie;
 • Krytyczna ocena i wnioski

OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

prof. Jasper McCarthy

Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Calibri o rozmiarze 12;
 • odstęp między wierszami równy 10;
 • wyjustowany tekst;
 • minimum jedna strona formatu A4;
 • obecność bibliografii (APA Style Sheet 6th edition)

Temat nr 1.

Dokonaj szczegółowej analizy prób stworzenia idealnego podziału czarnej magii. Napisz także czy każda z nich była merytoryczna. W swojej pracy uwzględnij wszystkie znane dotychczas podziały oraz zawrzyj swoje refleksje.
Forma pracy - esej.

Temat nr 2.

Horkruksy - etyczne czy nie? Dokonaj szczegółowej analizy tematu, uwzględniając konieczne opisy, przykłady i wątki historyczne. W swojej pracy koniecznie wyraź swoje stanowisko i zaznacz, czy stworzyłbyś/stworzyłabyś własnego horkruksa, co również uzasadnij.
Forma pracy - esej/rozprawka.

Temat nr 3.

Stworzenia zwane "czarnomagicznymi" - związane z czarną magią czy nie? Posługując się fachową nomenklaturą oraz przykładami co najmniej 5 stworzeń, odpowiedz na zadane pytanie. Szczegółowo zbadaj problematykę zagadnienia, załączając także szczegółowe opisy.
Forma pracy - esej/rozprawka.


OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

prof. James Smith

Sowa: james_smith12@wp.pl

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka: Time News Roman, rozmiar: 12;
 • minimum jedna strona A4;
 • format .pdf

Temat nr 1.

Demony wodne - charakterystyka porównawcza.

Temat nr 2.

W jaki sposób wpływają inne dziedziny magii na Magizoologie?

Temat nr 3.

Sławni Magizoolodzy - biografia.


TRANSMUTACJA

prof. Alexandra Martell

Sowa: wh.alexa.martell@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • zgodnie ze standardami raportu transometrycznego;
 • format .pdf

Temat nr 1.

Raport transometryczny dla przemiany sześciu guzików w jeden guzik identyczny z oryginałami.

Guzik: m=0,02 dag, h=2cm

Temat nr 2.

Raport transometryczny dla przemiany węża Eskulapa (Zamenis longissimus) w paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum).

Wąż Eskulapa: m=1,5kg, h=2m
Paprotnik kolczysty: m=1kg, h=1,2m

Temat nr 3.

Raport transometryczny dla przemiany niewerbalnej 1l wody w 1szt lodu.

Woda: m=1kg, h=30cm


18:40-19:15

Zaklęcia

wh_sala_1

19:20 - 19:55

Eliksiry

wh_lochy

18:00 - 18:35

OpCM

wh_sala_2

18:40 - 19:15

Starożytne Runy

wh_sala_2

19:20 - 19:55

Starożytne Runy

wh_sala_2

20:00 - 20:35

Czarna Magia*

wh_lochy

20:00 - 20:35

Zielarstwo

wh_cieplarnia

Najlepsi uczniowie:

Aurell Coral 541 pkt
Sophie Fitz 438 pkt
Tequile Lovegood 394 pkt
Taylor Swift 366 pkt
Jacob Hernandez 359 pkt

Opiekun: prof. Marcin McGreen

Prefekt: Sophie Fitz

Prefekt: Jacob Hernandez

Kapitan: -

Specjalista: -

Prefekt naczelny: Aurell Coral


zobacz więcej

Najlepsi uczniowie:

Caitriona Ravassa 1064 pkt
Nicole de Mortier 922 pkt
Anis Eileen 471 pkt
Miyeon Kim 182 pkt
Erin Heartfilia 150 pkt

Opiekun: prof. Jasper McCarthy

Prefekt: Caitriona Ravassa

Prefekt: -

Kapitan: -

Specjalista: -

Prefekt naczelny: Nicole de Mortier


zobacz więcej

Najnowszy numer kleksa już w maju!

Red. naczelny: Arianne Clair
Jasper McCarthy

Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

Nabór: OTWARTY


zobacz więcej

© 2005-2018 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

 Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.