Uczniów

Gryffindor

238

Hufflepuff

145

Ravenclaw

144

Slytherin

217

Ogółem

744

W rezerwie

18
Wyszukaj ucznia:

Najlepsi uczniowie:

Ursula Thot 1785 pkt
Cassie Moon 1343 pkt
Sebastian Kostyk 1147 pkt
Ellie Shadow 352 pkt
Jack Greyback 319 pkt

Opiekun: prof. Martin McCarthy

Prefekt: Ursula Thot

Prefekt: Cassie Moon

Kapitan: -

Specjalista: -


zobacz więcej

Najlepsi uczniowie:

Lauren Black 353 pkt
Johny Franklin 327 pkt
Ariana North 200 pkt
Semper Fidelis 135 pkt
Anica Duquesne 108 pkt

Opiekun: prof. Hope Hathaway

Prefekt: Lauren Black

Prefekt: Semper Fidelis

Kapitan: -

Specjalista: -


zobacz więcej

Uczniów

Gryffindor

238

Hufflepuff

145

Ravenclaw

144

Slytherin

217

Ogółem

744

W rezerwie

18
Wyszukaj ucznia:

Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
na XXXIX rok szkolny

WYMOGI FORMALNE:

 • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
 • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 16.03.2019 roku godz. 23:59.
 • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 17.03.2010 roku do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
 • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie 90% punktów możliwych do zdobycia.
 • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
 • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.

Eliksiry

prof. Sandra Green

Sowa: s-green@wp.pl

Specjalne warunki pracy:

Praca musi być schludna, przejrzysta i zrozumiała. Praca winina być wykonana w języku polskim z zachowaniem zasad gramatyki i ortografi. Każda strona pracy musi zawierać ramkę, w której znajdzie się tytuł pracy, nazwa uczelni i dom, oraz numer strony. Wszystkie strony pracy muszą być ponumerowane w sposób ciągły. Numery stron powinny znajdować się w dolny, zewnętrznym rogu strony. Nalezy zostawić marginesy ok. 1 cm. Praca winina być napisana w edytorze tekstu krojem pisma wysokości 11 lub 12, lub 13 punktów z interlinią 1 lub 1,5. Treści projektu należy wyrównać (wyjustować) do lewej strony, a nie do obu stron. Dopuszczalne są prace napisane ręcznie pismem technicznym za pomocą ołówka. Niedopuszczalne są prace napisane pismem odręcznym. W przypadku pomyłki w pracy pisanej ręcznie wartość błędną należy przekreślić pojedynczą poziomą linią, a obok wpisać wartość prawidłową. Wartości błędnych nie należy zamazywać ani poprawiać korektorem. Praca powinna być wysłana w formacie PDF. Rysunki/zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie. Niedopuszczalne są ilustracje skopiowane z Internetu. Rysunki muszą być ponumerowane, zatytułowane. Ewentualne tabele muszą być ponumerowane i zatytułowane. Projekt powinien posiadać stronę tytułową. Na drugiej stronie winno znaleźć się podpisane przez studenta oświadczenie o własnoręcznym wykonaniu całości projektu i wszystkich jego części.

Temat nr 1.

Eliksiry jako źródło inspiracji literackiej.
Znaleźć eliksiry znane z świata magii w innych tekstach literackich oraz opisać ich znaczenie dla całej historii. Praca powinna obejmować co najmniej dwie baśnie, dwa dzieła wybitych pisarzy z dawnych lat oraz dwa przykłady z literatury współczesnej. Jaki obraz eliksirów można uzyskać z tych tekstów kultury? Która kategoria literacka (baśnie, dawne dzieła, współczesne ksiązki) oddają najlepiej prawdziwy obraz eliksirów? Mile widziane rysunki. Odpowiedź uzasadnić.

Temat nr 2.

Moje dzieło, moje dziecko – receptura własnego eliksiru.
Stworzyć recepturę własnego eliksiru pożytecznego. Praca powinna być wykonana zgodnie z prawami Golpalotta. Praca powinna zawierać spis składników (co najmniej 10 w tym co najmniej 3 z poza tablicy virusojewa), rozbudowaną instrukcje warzenia (tu należy pamiętać, że składniki powinny być dodane w odpowiedniej kolejności), działanie, właściwości, historię powstania, najsławniejszych użytkowników wraz z ich historiami. Dodatkowo wybór każdego składnika powinien być uzasadniony (opisać jego symbolikę (podać przykłady z literatury oraz wierzeń kulturowych) oraz jego wpływ na eliksir). Opisać własną przygodę z tym eliksirem w roli głównej. Mile widziane rysunki.

Temat nr 3.

Eliksiry jako najpraktyczniejsza dziedzina w życiu codziennym.
Opisać wpływ eliksirów na co najmniej sześć dziedzin życia czarodziejów. Porównać z innymi naukami magicznymi w poszczególnych dziedzinach. Przyłożyć dużą wagę do medycyny. Opisać także wpływ na życie mugoli oraz charłaków. Przytoczyć kontrargumenty, jakie ograniczenia mają eliksiry i jak możemy sobie z nimi poradzić. Odpowiedź uzasadnić. Mile widziane rysunki.


MUGOLOZNAWSTWO

prof. Aurell Coral

Sowa: aurell_coral@o2.pl

Specjalne warunki pracy:

 • format .pdf
 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
 • interlinia 1.5
 • minimum jedna strona A4 (samego tekstu)
 • obecność akapitów
 • konieczność wyjustowania tekstu

Temat nr 1.

Jaką rolę w życiu młodych mugoli odgrywają media społecznościowe? Przedstaw swoje zdanie, odwołując się do przynajmniej dwóch przykładów serwisów społecznościowych i ich funkcji.

Temat nr 2.

Czy całkowite połączenie społeczności mugoli i czarodziejów jest możliwe? Wyobraź sobie, że wszyscy czarodzieje wychodzą z ukrycia i zaczynają normalnie żyć wśród mugoli. Jak sądzisz - jak to może się skończyć?

Temat nr 3.

Co daje większe możliwości rozwoju - mugolskie technologie, czy magia? Przedstaw swoje zdanie, odwołując się do przynajmniej czterech argumentów.


OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

prof. Jasper McCarthy

Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Time News Roman o rozmiarze 11;
 • interlinia 1.5;
 • wyjustowany tekst;
 • minimum 300 słów;
 • praca w formacie .pdf
 • obecność bibliografii (APA Style Sheet 6th edition)

Temat nr 1.

Rozważ uchylenie karalności oraz bezprawności użycia czarnej magii w sytuacji zagrożenia życia (kontratypy - obrona konieczna, stan wyższej konieczności). Odnieś się do znanych ci kodyfikacji prawa magicznego, zwyczaju w świecie magii, a także precedensów. Swoją argumentację poprzyj przykładami z "Harry'ego Pottera" Rowling.

Temat nr 2.

Rozważ dlaczego na zajęciach Obrony przed Czarną Magią naucza się obrony przed wybranymi stworzeniami magicznymi? Wskaż przykłady oraz zbadaj hipotetyczny związek tych stworzeń z czarną magią (wyjaśnij błędy nomenklatury). Na koniec wskaż też wszystkie elementy tradycji nauczania OpCM i uzasadnij ich obecność w programie nauczania.

Temat nr 3.

Dokonaj wyczerpującej charakterystyki obrony magicznej jako działu nauk o magii, uwzględniając jej wszystkie elementy (w tym zastosowania). Opisz także również walor praktyczny obrony magicznej. Swoją argumentację poprzyj przykładami z "Harry'ego Pottera" Rowling.


OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

prof. Hope Hathaway

Sowa: hope.hathaway.7@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
 • min. 1 strona A4

Temat nr 1.

Magiczne stworzenia a mugole. Opisz relacje między magicznymi stworzeniami a mugolami. W jakich mugolskich podaniach (np. baśniach) możemy natknąć się na wzmianki o magicznych zwierzętach? Jaki mają one charakter, są pozytywne czy negatywne? Jak obecnie wygląda ukrywanie tych stworzeń przed światem mugoli?

Temat nr 2.

Najniebezpieczniejsze stworzenia świata - charakterystyka. Scharakteryzuj najniebezpieczniejsze stworzenia występujące w magicznym świecie. Co czyni je tak groźnymi? Czy znane są jakieś sposoby obrony? Czy istnieją udokumentowane przypadki udomowienia któregoś z tych stworzeń? Jeśli tak, to jak to przebiegało?

Temat nr 3.

Magizoologia w magicznym świecie. Opisz, jak przebiega proces kształcenia magizoologa. Jakie cechy musi posiadać, jaką wiedzę nabyć, jakie egzaminy zdać? Następnie scharakteryzuj najwybitniejszych magizoologów i ich osiągnięcia.


WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

prof. Aurell Coral

Sowa: aurell_coral@o2.pl

Specjalne warunki pracy:

 • format .pdf
 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
 • interlinia 1.5
 • minimum jedna strona A4 (samego tekstu)
 • obecność akapitów
 • konieczność wyjustowania tekstu

Temat nr 1.

Wykonaj charakterystykę dowolnej starożytnej cywilizacji, z uwzględnieniem jej rytualistyki. W swojej pracy zawrzyj takie informacje jak: okres istnienia cywilizacji, miejsce jej zamieszkania, znane rytuały.

Temat nr 2.

Czy kontakt z duchami może być groźny? A może niesie ze sobą korzyści? Przedstaw swoje zdanie, odwołując się do co najmniej dwóch argumentów.

Temat nr 3.

Omów rolę, jaką spełniają rytuały we współczesnym życiu. Powołaj się na przynajmniej trzy znane Ci formy współczesnych rytuałów.


WRÓŻBIARSTWO

prof. Naija Kamalasundari

Sowa: kamalasundarin@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka 12, Times New Roman
 • Minimum 3/4 strony A4

Temat nr 1.

Tajemnice nieba i dymu, czyli wróżbiarstwo według centaurów. Swoje rozważania rozpocznij od charakterystyki technik wróżbiarskich, którymi posługują się centaury. Następnie oceń trafność ich przepowiedni. Na koniec odpowiedz na pytanie: Czy ludzie, czy centaury są lepszymi wróżbitami? Swoją odpowiedź krótko uzasadnij.

Temat nr 2.

Sybila Trelawney - wróżbiarski autorytet czy zwykła oszustka? W swojej pracy dokonaj charakterystyki profesor Wróżbiarstwa oraz jej pracy w Hogwarcie. Oceń sposób prowadzenia przez nią lekcji, a także odnieś się do trafności jej przepowiedni (tych bardziej oraz mniej znanych). Zastanów się także, czy jej postać znacząco wpłynęła na losy innych bohaterów.

Temat nr 3.

Moja wizyta u wróżki. Napisz opowiadanie na podany wyżej temat. W swojej pracy zawrzyj szczegółowy opis pracowni wróżbiarskiej. Następnie dokonaj szczegółowej charakterystyki dwóch wybranych technik, które zostały użyte do przepowiadania przyszłości. Jedna z nich musi być techniką istniejącą, druga - wymyśloną przez Ciebie.

Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
na XXXIX rok szkolny

WYMOGI FORMALNE:

 • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
 • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 16.03.2019 roku godz. 23:59.
 • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 17.03.2010 roku do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
 • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie 90% punktów możliwych do zdobycia.
 • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
 • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.

Eliksiry

prof. Sandra Green

Sowa: s-green@wp.pl

Specjalne warunki pracy:

Praca musi być schludna, przejrzysta i zrozumiała. Praca winina być wykonana w języku polskim z zachowaniem zasad gramatyki i ortografi. Każda strona pracy musi zawierać ramkę, w której znajdzie się tytuł pracy, nazwa uczelni i dom, oraz numer strony. Wszystkie strony pracy muszą być ponumerowane w sposób ciągły. Numery stron powinny znajdować się w dolny, zewnętrznym rogu strony. Nalezy zostawić marginesy ok. 1 cm. Praca winina być napisana w edytorze tekstu krojem pisma wysokości 11 lub 12, lub 13 punktów z interlinią 1 lub 1,5. Treści projektu należy wyrównać (wyjustować) do lewej strony, a nie do obu stron. Dopuszczalne są prace napisane ręcznie pismem technicznym za pomocą ołówka. Niedopuszczalne są prace napisane pismem odręcznym. W przypadku pomyłki w pracy pisanej ręcznie wartość błędną należy przekreślić pojedynczą poziomą linią, a obok wpisać wartość prawidłową. Wartości błędnych nie należy zamazywać ani poprawiać korektorem. Praca powinna być wysłana w formacie PDF. Rysunki/zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie. Niedopuszczalne są ilustracje skopiowane z Internetu. Rysunki muszą być ponumerowane, zatytułowane. Ewentualne tabele muszą być ponumerowane i zatytułowane. Projekt powinien posiadać stronę tytułową. Na drugiej stronie winno znaleźć się podpisane przez studenta oświadczenie o własnoręcznym wykonaniu całości projektu i wszystkich jego części.

Temat nr 1.

Eliksiry jako źródło inspiracji literackiej.
Znaleźć eliksiry znane z świata magii w innych tekstach literackich oraz opisać ich znaczenie dla całej historii. Praca powinna obejmować co najmniej dwie baśnie, dwa dzieła wybitych pisarzy z dawnych lat oraz dwa przykłady z literatury współczesnej. Jaki obraz eliksirów można uzyskać z tych tekstów kultury? Która kategoria literacka (baśnie, dawne dzieła, współczesne ksiązki) oddają najlepiej prawdziwy obraz eliksirów? Mile widziane rysunki. Odpowiedź uzasadnić.

Temat nr 2.

Moje dzieło, moje dziecko – receptura własnego eliksiru.
Stworzyć recepturę własnego eliksiru pożytecznego. Praca powinna być wykonana zgodnie z prawami Golpalotta. Praca powinna zawierać spis składników (co najmniej 10 w tym co najmniej 3 z poza tablicy virusojewa), rozbudowaną instrukcje warzenia (tu należy pamiętać, że składniki powinny być dodane w odpowiedniej kolejności), działanie, właściwości, historię powstania, najsławniejszych użytkowników wraz z ich historiami. Dodatkowo wybór każdego składnika powinien być uzasadniony (opisać jego symbolikę (podać przykłady z literatury oraz wierzeń kulturowych) oraz jego wpływ na eliksir). Opisać własną przygodę z tym eliksirem w roli głównej. Mile widziane rysunki.

Temat nr 3.

Eliksiry jako najpraktyczniejsza dziedzina w życiu codziennym.
Opisać wpływ eliksirów na co najmniej sześć dziedzin życia czarodziejów. Porównać z innymi naukami magicznymi w poszczególnych dziedzinach. Przyłożyć dużą wagę do medycyny. Opisać także wpływ na życie mugoli oraz charłaków. Przytoczyć kontrargumenty, jakie ograniczenia mają eliksiry i jak możemy sobie z nimi poradzić. Odpowiedź uzasadnić. Mile widziane rysunki.


MUGOLOZNAWSTWO

prof. Aurell Coral

Sowa: aurell_coral@o2.pl

Specjalne warunki pracy:

 • format .pdf
 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
 • interlinia 1.5
 • minimum jedna strona A4 (samego tekstu)
 • obecność akapitów
 • konieczność wyjustowania tekstu

Temat nr 1.

Jaką rolę w życiu młodych mugoli odgrywają media społecznościowe? Przedstaw swoje zdanie, odwołując się do przynajmniej dwóch przykładów serwisów społecznościowych i ich funkcji.

Temat nr 2.

Czy całkowite połączenie społeczności mugoli i czarodziejów jest możliwe? Wyobraź sobie, że wszyscy czarodzieje wychodzą z ukrycia i zaczynają normalnie żyć wśród mugoli. Jak sądzisz - jak to może się skończyć?

Temat nr 3.

Co daje większe możliwości rozwoju - mugolskie technologie, czy magia? Przedstaw swoje zdanie, odwołując się do przynajmniej czterech argumentów.


OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

prof. Jasper McCarthy

Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Time News Roman o rozmiarze 11;
 • interlinia 1.5;
 • wyjustowany tekst;
 • minimum 300 słów;
 • praca w formacie .pdf
 • obecność bibliografii (APA Style Sheet 6th edition)

Temat nr 1.

Rozważ uchylenie karalności oraz bezprawności użycia czarnej magii w sytuacji zagrożenia życia (kontratypy - obrona konieczna, stan wyższej konieczności). Odnieś się do znanych ci kodyfikacji prawa magicznego, zwyczaju w świecie magii, a także precedensów. Swoją argumentację poprzyj przykładami z "Harry'ego Pottera" Rowling.

Temat nr 2.

Rozważ dlaczego na zajęciach Obrony przed Czarną Magią naucza się obrony przed wybranymi stworzeniami magicznymi? Wskaż przykłady oraz zbadaj hipotetyczny związek tych stworzeń z czarną magią (wyjaśnij błędy nomenklatury). Na koniec wskaż też wszystkie elementy tradycji nauczania OpCM i uzasadnij ich obecność w programie nauczania.

Temat nr 3.

Dokonaj wyczerpującej charakterystyki obrony magicznej jako działu nauk o magii, uwzględniając jej wszystkie elementy (w tym zastosowania). Opisz także również walor praktyczny obrony magicznej. Swoją argumentację poprzyj przykładami z "Harry'ego Pottera" Rowling.


OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

prof. Hope Hathaway

Sowa: hope.hathaway.7@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
 • min. 1 strona A4

Temat nr 1.

Magiczne stworzenia a mugole. Opisz relacje między magicznymi stworzeniami a mugolami. W jakich mugolskich podaniach (np. baśniach) możemy natknąć się na wzmianki o magicznych zwierzętach? Jaki mają one charakter, są pozytywne czy negatywne? Jak obecnie wygląda ukrywanie tych stworzeń przed światem mugoli?

Temat nr 2.

Najniebezpieczniejsze stworzenia świata - charakterystyka. Scharakteryzuj najniebezpieczniejsze stworzenia występujące w magicznym świecie. Co czyni je tak groźnymi? Czy znane są jakieś sposoby obrony? Czy istnieją udokumentowane przypadki udomowienia któregoś z tych stworzeń? Jeśli tak, to jak to przebiegało?

Temat nr 3.

Magizoologia w magicznym świecie. Opisz, jak przebiega proces kształcenia magizoologa. Jakie cechy musi posiadać, jaką wiedzę nabyć, jakie egzaminy zdać? Następnie scharakteryzuj najwybitniejszych magizoologów i ich osiągnięcia.


WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

prof. Aurell Coral

Sowa: aurell_coral@o2.pl

Specjalne warunki pracy:

 • format .pdf
 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
 • interlinia 1.5
 • minimum jedna strona A4 (samego tekstu)
 • obecność akapitów
 • konieczność wyjustowania tekstu

Temat nr 1.

Wykonaj charakterystykę dowolnej starożytnej cywilizacji, z uwzględnieniem jej rytualistyki. W swojej pracy zawrzyj takie informacje jak: okres istnienia cywilizacji, miejsce jej zamieszkania, znane rytuały.

Temat nr 2.

Czy kontakt z duchami może być groźny? A może niesie ze sobą korzyści? Przedstaw swoje zdanie, odwołując się do co najmniej dwóch argumentów.

Temat nr 3.

Omów rolę, jaką spełniają rytuały we współczesnym życiu. Powołaj się na przynajmniej trzy znane Ci formy współczesnych rytuałów.


WRÓŻBIARSTWO

prof. Naija Kamalasundari

Sowa: kamalasundarin@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka 12, Times New Roman
 • Minimum 3/4 strony A4

Temat nr 1.

Tajemnice nieba i dymu, czyli wróżbiarstwo według centaurów. Swoje rozważania rozpocznij od charakterystyki technik wróżbiarskich, którymi posługują się centaury. Następnie oceń trafność ich przepowiedni. Na koniec odpowiedz na pytanie: Czy ludzie, czy centaury są lepszymi wróżbitami? Swoją odpowiedź krótko uzasadnij.

Temat nr 2.

Sybila Trelawney - wróżbiarski autorytet czy zwykła oszustka? W swojej pracy dokonaj charakterystyki profesor Wróżbiarstwa oraz jej pracy w Hogwarcie. Oceń sposób prowadzenia przez nią lekcji, a także odnieś się do trafności jej przepowiedni (tych bardziej oraz mniej znanych). Zastanów się także, czy jej postać znacząco wpłynęła na losy innych bohaterów.

Temat nr 3.

Moja wizyta u wróżki. Napisz opowiadanie na podany wyżej temat. W swojej pracy zawrzyj szczegółowy opis pracowni wróżbiarskiej. Następnie dokonaj szczegółowej charakterystyki dwóch wybranych technik, które zostały użyte do przepowiadania przyszłości. Jedna z nich musi być techniką istniejącą, druga - wymyśloną przez Ciebie.

Najlepsi uczniowie:

Sunniva Sorensen 3123 pkt
Ivy Sparks 2902 pkt
Tequile Lovegood 2101 pkt
Rachel Queventine 1608 pkt
Helen Carter 1061 pkt

Opiekun: prof. Arsen McTireliath

Prefekt: Rachel Queventine

Prefekt: Sunniva Sorensen

Kapitan: Ivy Sparks

Specjalista: -

Prefekt naczelny: Ivy Sparks


zobacz więcej

Najlepsi uczniowie:

Nicole de Mortier 1910 pkt
Millicenta Septima Love 1822 pkt
Klara Sing 1794 pkt
Drarra Maltter 1173 pkt
Blair Salvatore 681 pkt

Opiekun: prof. Jasper McCarthy

Prefekt: Drarra Maltter

Prefekt: Millicenta S. Love

Kapitan: Drarra Maltter

Specjalista: -

Prefekt naczelny: Nicole de Mortier


zobacz więcej

Najnowszy numer kleksa już w marcu

Red. naczelny: Jasper McCarthy

Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

Nabór: OTWARTY


zobacz więcej

© 2005-2019 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

 Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.