Uczniów

Gryffindor

27

Hufflepuff

27

Ravenclaw

27

Slytherin

30

Ogółem

111

W rezerwie

1
Wyszukaj ucznia:

Najlepsi uczniowie:


Opiekun: -

Prefekt: -

Prefekt: -

Kapitan -

Specjalista: -


zobacz więcej

Najlepsi uczniowie:


Opiekun: -

Prefekt: -

Prefekt: -

Kapitan -

Specjalista: -


zobacz więcej

Uczniów

Gryffindor

27

Hufflepuff

27

Ravenclaw

27

Slytherin

30

Ogółem

111

W rezerwie

1
Wyszukaj ucznia:

Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
na XXXI. rok szkolny

WYMOGI FORMALNE:

 • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
 • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 12.11.2017 roku godz. 23:59.
 • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 13.11.2017 roku do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
 • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie 90% punktów możliwych do zdobycia.
 • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
 • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.

CZARNA MAGIA

prof. Ignatius Velvelvanel

Sowa: ignatius_velvelvanel@int.pl

Specjalne warunki pracy: brak

Temat nr 1.

Jesteś czarnoksiężnikiem (czarownicą), który udał się na Sabat, opisz wydarzenia mające tam miejsce, praca musi zawierać opis wszystkich stałych elementów dla sabatu jak np. godzina rozpoczęcia czy rytuały odprawiane przez członków zgromadzenia.

Temat nr 2.

Opisz działaność Świętej Inkwizycji w Europie skierowanej przeciwko czarodziejom i czarownicom, opowiedz o metodach i sposobie postępowania z podejrzanymi oraz o ważniejszych śledztwach. Oceń postępowanie inkwizytorów i napisz co myślisz o całej organizacji.

Temat nr 3.

Czy zgadzasz się z pozycją kobiet w kulturze Celtyckiej? Opisz zadania żeńskiej części populacji i porównaj z zadaniami mężczyzn. Rozważ wagę czynności wykonywanych przez kobiety i mężczyzn. Określ czy i jak bardzo ten podział obowiązków jest istotny. Podaj odpowiednie argumenty potwierdzające Twoje zdanie.


ELIKSIRY

prof. Krzysiek Kot

Sowa: prof.krzysiek.kot@o2.pl

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12
 • min. 1 strona formatu A4
 • trójpodział tekstu (3 akapity)
 • format .pdf

Temat nr 1.

Inokreacja - a komu to potrzebne? Rozważ problem, odwołując się do współczesnego spojrzenia na nauki inokreacyjne.

Temat nr 2.

Wpływ wiedzy magizoologicznej i zielarskiej na sztukę warzenia Eliksirów. Rozważ problem, odwołując się do wiedzy zdobytej na zajęciach Eliksirów, OnMS i Zielarstwa.

Temat nr 3.

Eliksiry a świat mugolski. Rozważ problem, odwołując się do przykładów występowania Eliksirów w literaturze mugolskiej i odwołań do Eliksirów w mugolskich naukach.


HISTORIA MAGII

prof. Braco Miko

Sowa: braco.miko@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • Czcionka 12 Times New Roman
 • Interlinia 1,5
 • Marginesy lustrzane
 • Format .pdf
 • Przedstawianie ogólne problemu
 • Pełne i dokładne przedstawienie tematu
 • Minimum 4 akapity
 • Wymagana liczba słów minimum 600. Słowa liczone bez bibliografii i tematu pracy
 • Przedstawianie bibliografii

Temat nr 1.

Inkwizycja, polowania na czarownice i tortury czarownic na terenie Polski. Przedstaw historię i genezę Inkwizycji, polowań na czarownice oraz stosowane tortury, powołując się początkowo na podstawy światowe i następnie przejdź do charakterystyki na terenie Polski.

Temat nr 2.

Powstania Goblinów i ich znaczenie dla magicznego świata. Przedstaw historie powstań Goblinów oraz wyjaśnij ich wpływ na dalsze losy zachowując ciąg przyczynowo-skutkowy.

Temat nr 3.

Czy prawo magiczne i instytucje magiczne są potrzebne w społeczeństwie? Rozważ problem, przywołując przykłady magicznego prawa i instytucji magicznych i ich znaczenie.


OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

prof. Marcin McGreen

Sowa: prof.marcingreen@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • Czcionka: Time News Roman, rozmiar: 12
 • Minimum jedna strona A4
 • Format .pdf

Temat nr 1.

Czy istnieje wyraźna granica pomiędzy magią czarną a białą? Rozważ i uzasadnij problem. Uwzględnij cel oraz skutki działania zaklęć w konkretnych sytuacjach.

Temat nr 2.

Seans spirytystyczny - zabawa w wywoływanie duchów, czy zagrożenie? Rozważ i uzasadnij stwierdzenie odwołując się do celu, przebiegu seansu oraz konsekwencjach.

Temat nr 3.

Zombie, a Inferiusy - jak wiele mają ze sobą wspólnego? Rozważ i uzasadnij problem, odwołaj się do praktyk Nekromantów, sposobów wskrzeszania zmarłych, oraz różnicy między zombie, a inferiusami.


OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

prof. Nicolas Wand

Sowa: dracarys.darys@gmail.com

Specjalne warunki pracy: brak

Temat nr 1.

Dlaczego Magizoologia jest ważna?

Temat nr 2.

Charakterystyka porównawcza magicznego ptactwa.

Temat nr 3.

Wykorzystywanie fantastycznych zwierząt w przemyśle magicznym.


SMOKOLOGIA

prof. Nicolas Wand

Sowa: dracarys.darys@gmail.com

Specjalne warunki pracy: brak

Temat nr 1.

Smoki w różnych kulturach – charakterystyka porównawcza.

Temat nr 2.

Żmijoząb peruwiański – czy małe znaczy niegroźne?

Temat nr 3.

Rezerwaty – bezpieczne smocze domy czy więzienie?


STAROŻYTNE RUNY

prof. Perkins Del Alpaka

Sowa: perkinsxd@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12
 • min. 1 strona formatu A4
 • trójpodział tekstu (3 akapity)
 • format .pdf

Temat nr 1.

Runy w ideologii nazistowskiej. Interpretacja znaków i symboli. Futhark armeński jako inspiracja hitlerowców.

Temat nr 2.

Trzy Norny. Analiza rozkładu i porównanie z symboliką mitologiczną.

Temat nr 3.

Mitologia nordycka w kulturze XXI wieku.


WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

prof. Marcin McGreen

Sowa: prof.marcingreen@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • Czcionka: Time News Roman, rozmiar: 12
 • Minimum jedna strona A4
 • Format .pdf

Temat nr 1.

Hipnoza i Symonia - szansa czy zagrożenie? Rozważ zagadnienie odwołując się do minimum 3 argumentów. W swojej pracy powinieneś także dokonać porównania między symonią a hipnozą.

Temat nr 2.

Magiczne Miejsca - miejsca do nauki czy zabawy? Rozważ zagadnienie odwołując się do minimum 3 różnych argumentów. W swojej pracy powinieneś przywołać różne magiczne miejsca.

Temat nr 3.

Jak zmieniała się rytualistyka na przestrzeni wieków? Napisz wypracowanie w którym przedstawisz rozwój rytualistyki w różnych epokach, zwróć uwagę na konwencje ritoznawcze, a także na zestawienie rytuału współczesnego ze starożytnym.

ZIELARSTWO

prof. Chaz Riley

Sowa: chaz.riley69@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • Czcionka: Trebuchet MS, rozmiar: 12
 • Minimum jedna strona A4, maksimum dwie strony A4
 • Obecność bibliografii

Temat nr 1.

Zielarstwo i terapie roślinne. Opisz w jaki sposób rozwój Zielarstwa na przestrzeni lat wpłynął na rozwój Ziołolecznictwa i terapii roślinnych. Koniecznie w pracy powinny znaleźć się odniesienia do roślin leczniczych oraz wykorzystaniu ich w Ziołolecznictwie/Terapiach roślinnych.

Temat nr 2.

Zielarstwo a Magomedycyna. Korzystając z dostępnych źródeł wskaż wpływ Zielarstwa na dziedzinę Magomedycyny. W pracy staraj się udowodnić, że wiedza Zielarska jest w niej wykorzystywana.

Temat nr 3.

Ziołolecznictwo jako sposób na lepsze zdrowie. Potwierdź tezę, że ziołolecznictwo, jak i stosowanie surowców ziołowych w codziennej diecie jest czynnikiem, który pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie.

Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
na XXXI. rok szkolny

WYMOGI FORMALNE:

 • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
 • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 12.11.2017 roku godz. 23:59.
 • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 13.11.2017 roku do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
 • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie 90% punktów możliwych do zdobycia.
 • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
 • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.

CZARNA MAGIA

prof. Ignatius Velvelvanel

Sowa: ignatius_velvelvanel@int.pl

Specjalne warunki pracy: brak

Temat nr 1.

Jesteś czarnoksiężnikiem (czarownicą), który udał się na Sabat, opisz wydarzenia mające tam miejsce, praca musi zawierać opis wszystkich stałych elementów dla sabatu jak np. godzina rozpoczęcia czy rytuały odprawiane przez członków zgromadzenia.

Temat nr 2.

Opisz działaność Świętej Inkwizycji w Europie skierowanej przeciwko czarodziejom i czarownicom, opowiedz o metodach i sposobie postępowania z podejrzanymi oraz o ważniejszych śledztwach. Oceń postępowanie inkwizytorów i napisz co myślisz o całej organizacji.

Temat nr 3.

Czy zgadzasz się z pozycją kobiet w kulturze Celtyckiej? Opisz zadania żeńskiej części populacji i porównaj z zadaniami mężczyzn. Rozważ wagę czynności wykonywanych przez kobiety i mężczyzn. Określ czy i jak bardzo ten podział obowiązków jest istotny. Podaj odpowiednie argumenty potwierdzające Twoje zdanie.


ELIKSIRY

prof. Krzysiek Kot

Sowa: prof.krzysiek.kot@o2.pl

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12
 • min. 1 strona formatu A4
 • trójpodział tekstu (3 akapity)
 • format .pdf

Temat nr 1.

Inokreacja - a komu to potrzebne? Rozważ problem, odwołując się do współczesnego spojrzenia na nauki inokreacyjne.

Temat nr 2.

Wpływ wiedzy magizoologicznej i zielarskiej na sztukę warzenia Eliksirów. Rozważ problem, odwołując się do wiedzy zdobytej na zajęciach Eliksirów, OnMS i Zielarstwa.

Temat nr 3.

Eliksiry a świat mugolski. Rozważ problem, odwołując się do przykładów występowania Eliksirów w literaturze mugolskiej i odwołań do Eliksirów w mugolskich naukach.


HISTORIA MAGII

prof. Braco Miko

Sowa: braco.miko@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • Czcionka 12 Times New Roman
 • Interlinia 1,5
 • Marginesy lustrzane
 • Format .pdf
 • Przedstawianie ogólne problemu
 • Pełne i dokładne przedstawienie tematu
 • Minimum 4 akapity
 • Wymagana liczba słów minimum 600. Słowa liczone bez bibliografii i tematu pracy
 • Przedstawianie bibliografii

Temat nr 1.

Inkwizycja, polowania na czarownice i tortury czarownic na terenie Polski. Przedstaw historię i genezę Inkwizycji, polowań na czarownice oraz stosowane tortury, powołując się początkowo na podstawy światowe i następnie przejdź do charakterystyki na terenie Polski.

Temat nr 2.

Powstania Goblinów i ich znaczenie dla magicznego świata. Przedstaw historie powstań Goblinów oraz wyjaśnij ich wpływ na dalsze losy zachowując ciąg przyczynowo-skutkowy.

Temat nr 3.

Czy prawo magiczne i instytucje magiczne są potrzebne w społeczeństwie? Rozważ problem, przywołując przykłady magicznego prawa i instytucji magicznych i ich znaczenie.


OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

prof. Marcin McGreen

Sowa: prof.marcingreen@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • Czcionka: Time News Roman, rozmiar: 12
 • Minimum jedna strona A4
 • Format .pdf

Temat nr 1.

Czy istnieje wyraźna granica pomiędzy magią czarną a białą? Rozważ i uzasadnij problem. Uwzględnij cel oraz skutki działania zaklęć w konkretnych sytuacjach.

Temat nr 2.

Seans spirytystyczny - zabawa w wywoływanie duchów, czy zagrożenie? Rozważ i uzasadnij stwierdzenie odwołując się do celu, przebiegu seansu oraz konsekwencjach.

Temat nr 3.

Zombie, a Inferiusy - jak wiele mają ze sobą wspólnego? Rozważ i uzasadnij problem, odwołaj się do praktyk Nekromantów, sposobów wskrzeszania zmarłych, oraz różnicy między zombie, a inferiusami.


OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

prof. Nicolas Wand

Sowa: dracarys.darys@gmail.com

Specjalne warunki pracy: brak

Temat nr 1.

Dlaczego Magizoologia jest ważna?

Temat nr 2.

Charakterystyka porównawcza magicznego ptactwa.

Temat nr 3.

Wykorzystywanie fantastycznych zwierząt w przemyśle magicznym.


SMOKOLOGIA

prof. Nicolas Wand

Sowa: dracarys.darys@gmail.com

Specjalne warunki pracy: brak

Temat nr 1.

Smoki w różnych kulturach – charakterystyka porównawcza.

Temat nr 2.

Żmijoząb peruwiański – czy małe znaczy niegroźne?

Temat nr 3.

Rezerwaty – bezpieczne smocze domy czy więzienie?


STAROŻYTNE RUNY

prof. Perkins Del Alpaka

Sowa: perkinsxd@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12
 • min. 1 strona formatu A4
 • trójpodział tekstu (3 akapity)
 • format .pdf

Temat nr 1.

Runy w ideologii nazistowskiej. Interpretacja znaków i symboli. Futhark armeński jako inspiracja hitlerowców.

Temat nr 2.

Trzy Norny. Analiza rozkładu i porównanie z symboliką mitologiczną.

Temat nr 3.

Mitologia nordycka w kulturze XXI wieku.


WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

prof. Marcin McGreen

Sowa: prof.marcingreen@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • Czcionka: Time News Roman, rozmiar: 12
 • Minimum jedna strona A4
 • Format .pdf

Temat nr 1.

Hipnoza i Symonia - szansa czy zagrożenie? Rozważ zagadnienie odwołując się do minimum 3 argumentów. W swojej pracy powinieneś także dokonać porównania między symonią a hipnozą.

Temat nr 2.

Magiczne Miejsca - miejsca do nauki czy zabawy? Rozważ zagadnienie odwołując się do minimum 3 różnych argumentów. W swojej pracy powinieneś przywołać różne magiczne miejsca.

Temat nr 3.

Jak zmieniała się rytualistyka na przestrzeni wieków? Napisz wypracowanie w którym przedstawisz rozwój rytualistyki w różnych epokach, zwróć uwagę na konwencje ritoznawcze, a także na zestawienie rytuału współczesnego ze starożytnym.

ZIELARSTWO

prof. Chaz Riley

Sowa: chaz.riley69@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • Czcionka: Trebuchet MS, rozmiar: 12
 • Minimum jedna strona A4, maksimum dwie strony A4
 • Obecność bibliografii

Temat nr 1.

Zielarstwo i terapie roślinne. Opisz w jaki sposób rozwój Zielarstwa na przestrzeni lat wpłynął na rozwój Ziołolecznictwa i terapii roślinnych. Koniecznie w pracy powinny znaleźć się odniesienia do roślin leczniczych oraz wykorzystaniu ich w Ziołolecznictwie/Terapiach roślinnych.

Temat nr 2.

Zielarstwo a Magomedycyna. Korzystając z dostępnych źródeł wskaż wpływ Zielarstwa na dziedzinę Magomedycyny. W pracy staraj się udowodnić, że wiedza Zielarska jest w niej wykorzystywana.

Temat nr 3.

Ziołolecznictwo jako sposób na lepsze zdrowie. Potwierdź tezę, że ziołolecznictwo, jak i stosowanie surowców ziołowych w codziennej diecie jest czynnikiem, który pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie.

Najlepsi uczniowie:


Opiekun: -

Prefekt: -

Prefekt: -

Kapitan -

Specjalista: -


zobacz więcej

Najlepsi uczniowie:


Opiekun: -

Prefekt: -

Prefekt: -

Kapitan -

Specjalista: -


zobacz więcej

Najnowszy numer kleksa już -!

Red. naczelny: Nyssa Shadow

Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

Nabór: OTWARTY


zobacz więcej

© 2005-2017 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

 Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.