Uczniów

Gryffindor

234

Hufflepuff

136

Ravenclaw

137

Slytherin

211

Ogółem

718

W rezerwie

1
Wyszukaj ucznia:

  Najlepsi uczniowie:

  Cassie Moon 303 pkt
  Ursula Thot 275 pkt
  Sophie Jacobson 176 pkt
  Ellie Shadow 154 pkt
  Sebastian Kostyk 151 pkt

  Opiekun: prof. Asumay Brown

  Prefekt: Ursula Thot

  Prefekt: Cassie Moon

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:

  Johny Franklin 185 pkt
  Lauren Black 147 pkt
  Ariana North 123 pkt
  Severus Black 97 pkt
  Anica Duquesne 84 pkt

  Opiekun: prof. Hope Hathaway

  Prefekt: Lauren Black

  Prefekt: Semper Fidelis

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

  Uczniów

  Gryffindor

  234

  Hufflepuff

  136

  Ravenclaw

  137

  Slytherin

  211

  Ogółem

  718

  W rezerwie

  1
  Wyszukaj ucznia:

  18:40-19:15

  Astronomia

  wh_wieza_astronomiczna

  19:20-19:55

  Eliksiry

  wh_lochy

  20:00-20:35

  Historia Magii

  wh_sala_1

  20:40-21:15

  Transmutacja

  wh_sala_1

  18:40-19:15

  Eliksiry

  wh_lochy

  19:20-19:55

  Historia Magii

  wh_sala_2

  20:00-20:35

  Zielarstwo

  wh_cieplarnia

  20:40-21:15

  Starożytne runy

  wh_wieza_polnocna

  18:40-19:15

  Eliksiry

  wh_lochy

  Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
  na XXXVIII rok szkolny

  WYMOGI FORMALNE:

  • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
  • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 24.06.2018 roku godz. 23:59.
  • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 25.06.2018 roku do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
  • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie 90% punktów możliwych do zdobycia.
  • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
  • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.

  ASTRONOMIA

  prof. Rafael Weden

  Sowa: r.weden@wp.pl

  Specjalne warunki pracy: (brak)

  Temat nr 1.

  To co czyni gwiazdę wyjątkową - reakcje termojądrowe jako czynnik pozwalający zbadać Wszechświat. Omówić czym są reakcje termojądrowe - substraty i produkty i warunki do zaistnienia ich w jądrze gwiazdy. Uwzględnić różne rodzaje reakcji termojądrowych. Wskazać produkty tych reakcji w atmosferze gwiazdy - dlaczego tak się odkładają. Omówić światło jako źródło informacji o Wszechświecie, uwzględnić możliwe błędy wynikające z ruchu światła w czasoprzestrzeni. Opisać budowę teleskopu i różnice pomiędzy jego rodzajami.

  Temat nr 2.

  Egzoplanety - kolejne planety do zdobycia. Czym są i jakie korzyści wynikają z obserwowania układów planetarnych z egzoplanetami. Sposoby odkrywania czy dana gwiazda posiada swój własny układ planetarny (metoda Dopplera, tranzytowa, pulsarowa).

  Temat nr 3.

  Mapa nieba - przygotować spis 30 gwiazd z przygotowanej mapy nieba z zaznaczonym jednym gwiazdozbiorem dla pomocy - https://prnt.sc/ld8c80. Zaznaczyć je na mapie nieba liczbami. Zapisać ich oznaczenie według katalogu Bayera. Uszeregować w kolejności od najjaśniejszej dla obserwatora z Ziemi. Wypisać 10 widocznych tutaj gwiazdozbiorów.


  CZARNA MAGIA

  prof. Arianne Clair

  Sowa: arr.clair@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • minimum 1 strona formatu A4
  • praca wysłana w formacie .pdf
  • obecność akapitów
  • konieczność wyjustowania tekstu

  Temat nr 1.

  Zaprojektuj własną torturę włącznie z opisem jej działania, sposobem wykonania, budową, a także uwzględniając informacje o podziale tortur.

  Temat nr 2.

  "Wampir kiedyś i dziś" - ogólna charakterystyka wampirów, porównanie wizerunku wampira kiedyś i dziś z uwzględnieniem wierzeń staropolskich oraz obecności w dzisiejszej kulturze.

  Temat nr 3.

  "Wilkołak kiedyś i dziś" - ogólna charakterystyka wilkołaków, porównanie wizerunku wilkołaka kiedyś i dziś z uwzględnieniem wierzeń, sylwetek znanych wilkołaków oraz obecności w dzisiejszej kulturze.


  HISTORIA MAGII

  prof. Braco Miko

  Sowa: braco.miko@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • minimum 300 słów tekstu merytorycznego
  • interlinia: 1.5
  • praca wysłana w formacie .pdf
  • konieczność wyjustowania tekstu
  • obecność bibliografii

  Temat nr 1.

  Sytuacja Goblinów przed i po wybuchu Powstań Goblinów. Dokonaj charakterystyki praw i obowiązków Goblinów oraz przedstaw wpływ rebelii Goblinów na ich sytuację egzystencjalną.

  Temat nr 2.

  Życie magów w średniowieczu. Przedstaw codzienne życie magów w epoce średniowiecza z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w stosunku do epoki starożytności.

  Temat nr 3.

  Czy powstanie Ministerstwa Magii rzeczywiście zapewniało przestrzeganie postanowień Międzynarodowego Kodeksu Tajności Czarodziejów? Przedstaw w formie rozprawki odpowiedź na powyższe pytanie, przedstawiając jednoczenie odpowiednie przykłady.


  MUGOLOZNAWSTWO

  prof. Piotr McGorlski

  Sowa: cytrynowymcg@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • uzależnione indywidualnie od tematu (!)

  Temat nr 1.

  Terroryzm – akt przemocy czy perfromans? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na źródła (w tym opinię mugolskiego badacza perfromansu Richarda Schechnera).

  • obszerne wyjaśnienie kluczowych pojęć (m.in. terroryzm, akt przemocy, perfromans etc.), podanie rodzajów terroryzmu (np. lewicowy, cyberterroryzm itd.) z krótką charakterystyką;
  • podanie 3 współczesnych przykładów terroryzmu (+ dane) (np. atak na WTC, atak na koncercie Ariany Grande etc.);
  • podanie krótkiej historii (również z przykładami i danymi);
  • porównanie terroryzmu do działalności śmierciożerców (podobieństwa i różnice);/li>
  • podanie teorii mugolskiego badacza Richarda Schechnera na temat terroryzmu wraz z jego krytyką (komentarzem);
  • podanie własnego zdania z przykładami i wnioskami
  • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12
  • minimum jedna strona A4, maksymalnie dwie
  • format .pdf

  Temat nr 2.

  Wokół cywilizacji internetu: czy snapchat zastąpi różdżkę? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na wiedzę interdyscyplinarną: mugolską i czarodziejską.

  • internet – jego pojęcie, historia społeczna i ekonomiczna internetu, kulturowe źródła i początki (np. komputer, Maszyna Turinga, przemiana na przełomie lat 80. i 90., powstanie stron WWW);
  • cele i funkcje internetu wraz z opinią;
  • przykłady działań w Internecie, sprzętów sprzyjających rozwojowi, popularnych stron wraz z aplikacjami (np. Google, Wikipedia, Snapchat, Facebook, itp.);
  • komentarz na temat wpływu internetu i jego kultury na współczesnych mugoli;
  • rozważenie hipotezy zawartej w temacie pracy – internet w świecie czarodziejskim, powody stanu internetu w tym świecie, przykładowe scenariusze hipotetycznej działalności Internetu;
  • wnioski i krytyczny komentarz
  • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12
  • minimum jedna strona A4, maksymalnie dwie
  • format .pdf

  Temat nr 3.

  Wszyscy mali mugole chcą czarować – zabawa w świecie mugoli. Esej.

  • Czym jest zabawa? Jakie są jej funkcje? (proszę opisać, używając również pojęć przepływ, limalność, grywalizacja);
  • Proszę wskazać różnice pomiędzy rytuałem a zabawą, odwołując się m.in. do właściwości tych zjawisk kulturowych;
  • Kategorie zabawy (Roger Caillois);
  • Przykłady zabaw mugolskich do wszystkich kategorii zabawy i o różnych funkcjach;
  • Zabawa młodych czarodziejów – przykłady, porównanie;
  • Krytyczna ocena i wnioski
  • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12
  • minimum jedna strona A4, maksymalnie dwie
  • format .pdf

  OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

  prof. Jasper McCarthy

  Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Time News Roman o rozmiarze 11;
  • interlinia 1.5;
  • wyjustowany tekst;
  • minimum 300 słów;
  • praca w formacie .pdf
  • obecność bibliografii (APA Style Sheet 6th edition)

  Temat nr 1.

  Rozważ uchylenie karalności oraz bezprawności użycia czarnej magii w sytuacji zagrożenia życia (kontratypy - obrona konieczna, stan wyższej konieczności). Odnieś się do znanych ci kodyfikacji prawa magicznego, zwyczaju w świecie magii, a także precedensów. Swoją argumentację poprzyj przykładami z "Harry'ego Pottera" Rowling.

  Temat nr 2.

  Rozważ dlaczego na zajęciach Obrony przed Czarną Magią naucza się obrony przed wybranymi stworzeniami magicznymi? Wskaż przykłady oraz zbadaj hipotetyczny związek tych stworzeń z czarną magią (wyjaśnij błędy nomenklatury). Na koniec wskaż też wszystkie elementy tradycji nauczania OpCM i uzasadnij ich obecność w programie nauczania.

  Temat nr 3.

  Dokonaj wyczerpującej charakterystyki obrony magicznej jako działu nauk o magii, uwzględniając jej wszystkie elementy (w tym zastosowania). Opisz także również walor praktyczny obrony magicznej. Swoją argumentację poprzyj przykładami z "Harry'ego Pottera" Rowling.


  OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

  prof. James Smith

  Sowa: james_smith12@wp.pl

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka: Time News Roman, rozmiar: 12;
  • minimum jedna strona A4;
  • format .pdf

  Temat nr 1.

  Mityczne Stworzenia - charakterystyka porównawcza.

  Temat nr 2.

  W jaki sposób wpływają inne dziedziny magii na Magizoologie?

  Temat nr 3.

  Sławni Magizoolodzy - biografia.


  STAROŻYTNE RUNY

  prof. Asumay Renaldo-Lotman

  Sowa: asumay.lotman@gmai.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 11
  • minimum 1 strona A4 (samego tekstu)
  • konieczność opisania co najmniej 3 przykładów
  • praca wysłana w formacie .pdf
  • konieczność wyjustowania tekstu
  • mile widziane grafiki, ilustrujące dane zagadnienie

  Temat nr 1.

  Mitologia nordycka w kulturze popularnej. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów wykorzystanie mitologii nordyckiej oraz powiązanej z nią symboliki w wybranych utworach kultury popularnej.

  Temat nr 2.

  Wpływ alfabetów indoeuropejskich oraz semickich na wygląd run Futharku Starszego.

  Temat nr 3.

  Symbolika runiczna a ideologia nazistowska. Przedstaw sylwetkę Guido von Lista oraz wpływ Futharku Armeńskiego na symbolikę nazistowską.


  TRANSMUTACJA

  prof. Marcin McGreen

  Sowa: marcin.mcgreen@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • minimum 2 strony A4 (samego tekstu)
  • praca zapisana w formacie .pdf

  Temat nr 1.

  Przygotuj raport transometryczny dla przemiany krzesła w 7 krzeseł, które będą identyczne jak substrat.

  Dane: m = 1,5kg, h = 60cm

  Temat nr 2.

  Przygotuj raport transometryczny dla przemiany Kruka zwyczajnego (Corvus corax) w poduszkę.

  Dane: m = 1kg, h = 35cm

  Temat nr 3.

  Przygotuj raport transometryczny dla przemiany Długosza królewskiego (Osmunda regalis) w Muchomora sromotnikowego (Amanita phalloides).

  Dane: m = 1,85kg, h = 75cm


  ZAKLĘCIA

  prof. Martin McCarthy

  Sowa: prof.mccarthy@o2.pl

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • minimum 1 strona A4 (samego tekstu)
  • obecność akapitów
  • konieczność wyjustowania tekstu

  Temat nr 1.

  Dokonaj wyczerpującej charakterystyki różdżki jako przedmiotu fizycznego oraz takiego, który posiada własną psychikę. Odwołaj się do odpowiednich przykładów z literatury, ilustrujących omawiany aspekt.

  Temat nr 2.

  Magia żywiołów - ogień. Dokonaj szczegółowej analizy żywiołu na wybranych przez siebie płaszczyznach. Swoją analizę wzbogać odwołaniami do przynajmniej czterech różnych dyscyplin magicznych. Czy dostrzegasz jakąś korelację pomiędzy "realizacją" żywiołu w tych dyscyplinach? Sformułuj odpowiednie wnioski.

  Temat nr 3.

  Prawdziwe oblicze magii. Rozważ problem koloru magii zastosowanej w danej praktyce magicznej; zilustruj kilka przykładów, wykazując różny charakter (kolor) magii. Przytocz przykłady z dowolnej literatury i nie zapomnij posługiwać się odpowiednią terminologią.


  WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

  prof. Marcin McGreen

  Sowa: marcin.mcgreen@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • minimum 2 strony A4 (samego tekstu)
  • praca zapisana w formacie .pdf

  Temat nr 1.

  Hipnoza i Symonia - szansa czy zagrożenie?
  Rozważ zagadnienie odwołując się do minimum 3 argumentów. W swojej pracy powinnaś także uwzględnić porównanie Symonii do Hipnozy.

  Temat nr 2.

  Jak zmieniała się rytualistyka na przestrzeni wieków?
  Napisz wypracowanie w którym przedstawisz rozwój rytualistyki na przełomie wieków, zwróć uwagę na kowencje ritoznawcze, oraz na porównaniu rytuału współczesnego z rytuałem starożytnym.

  Temat nr 3.

  Seans spirytystyczny - możliwość pozyskania informacji czy zagrożenie?
  Rozważ temat odwołując się do charakterystyki seansów spirytystycznych. Zwróć uwagę na możliwe zagrożenia i korzyści związane z seansami.

  Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
  na XXXVIII rok szkolny

  WYMOGI FORMALNE:

  • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
  • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 24.06.2018 roku godz. 23:59.
  • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 25.06.2018 roku do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
  • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie 90% punktów możliwych do zdobycia.
  • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
  • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.

  ASTRONOMIA

  prof. Rafael Weden

  Sowa: r.weden@wp.pl

  Specjalne warunki pracy: (brak)

  Temat nr 1.

  To co czyni gwiazdę wyjątkową - reakcje termojądrowe jako czynnik pozwalający zbadać Wszechświat. Omówić czym są reakcje termojądrowe - substraty i produkty i warunki do zaistnienia ich w jądrze gwiazdy. Uwzględnić różne rodzaje reakcji termojądrowych. Wskazać produkty tych reakcji w atmosferze gwiazdy - dlaczego tak się odkładają. Omówić światło jako źródło informacji o Wszechświecie, uwzględnić możliwe błędy wynikające z ruchu światła w czasoprzestrzeni. Opisać budowę teleskopu i różnice pomiędzy jego rodzajami.

  Temat nr 2.

  Egzoplanety - kolejne planety do zdobycia. Czym są i jakie korzyści wynikają z obserwowania układów planetarnych z egzoplanetami. Sposoby odkrywania czy dana gwiazda posiada swój własny układ planetarny (metoda Dopplera, tranzytowa, pulsarowa).

  Temat nr 3.

  Mapa nieba - przygotować spis 30 gwiazd z przygotowanej mapy nieba z zaznaczonym jednym gwiazdozbiorem dla pomocy - https://prnt.sc/ld8c80. Zaznaczyć je na mapie nieba liczbami. Zapisać ich oznaczenie według katalogu Bayera. Uszeregować w kolejności od najjaśniejszej dla obserwatora z Ziemi. Wypisać 10 widocznych tutaj gwiazdozbiorów.


  CZARNA MAGIA

  prof. Arianne Clair

  Sowa: arr.clair@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • minimum 1 strona formatu A4
  • praca wysłana w formacie .pdf
  • obecność akapitów
  • konieczność wyjustowania tekstu

  Temat nr 1.

  Zaprojektuj własną torturę włącznie z opisem jej działania, sposobem wykonania, budową, a także uwzględniając informacje o podziale tortur.

  Temat nr 2.

  "Wampir kiedyś i dziś" - ogólna charakterystyka wampirów, porównanie wizerunku wampira kiedyś i dziś z uwzględnieniem wierzeń staropolskich oraz obecności w dzisiejszej kulturze.

  Temat nr 3.

  "Wilkołak kiedyś i dziś" - ogólna charakterystyka wilkołaków, porównanie wizerunku wilkołaka kiedyś i dziś z uwzględnieniem wierzeń, sylwetek znanych wilkołaków oraz obecności w dzisiejszej kulturze.


  HISTORIA MAGII

  prof. Braco Miko

  Sowa: braco.miko@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • minimum 300 słów tekstu merytorycznego
  • interlinia: 1.5
  • praca wysłana w formacie .pdf
  • konieczność wyjustowania tekstu
  • obecność bibliografii

  Temat nr 1.

  Sytuacja Goblinów przed i po wybuchu Powstań Goblinów. Dokonaj charakterystyki praw i obowiązków Goblinów oraz przedstaw wpływ rebelii Goblinów na ich sytuację egzystencjalną.

  Temat nr 2.

  Życie magów w średniowieczu. Przedstaw codzienne życie magów w epoce średniowiecza z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w stosunku do epoki starożytności.

  Temat nr 3.

  Czy powstanie Ministerstwa Magii rzeczywiście zapewniało przestrzeganie postanowień Międzynarodowego Kodeksu Tajności Czarodziejów? Przedstaw w formie rozprawki odpowiedź na powyższe pytanie, przedstawiając jednoczenie odpowiednie przykłady.


  MUGOLOZNAWSTWO

  prof. Piotr McGorlski

  Sowa: cytrynowymcg@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • uzależnione indywidualnie od tematu (!)

  Temat nr 1.

  Terroryzm – akt przemocy czy perfromans? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na źródła (w tym opinię mugolskiego badacza perfromansu Richarda Schechnera).

  • obszerne wyjaśnienie kluczowych pojęć (m.in. terroryzm, akt przemocy, perfromans etc.), podanie rodzajów terroryzmu (np. lewicowy, cyberterroryzm itd.) z krótką charakterystyką;
  • podanie 3 współczesnych przykładów terroryzmu (+ dane) (np. atak na WTC, atak na koncercie Ariany Grande etc.);
  • podanie krótkiej historii (również z przykładami i danymi);
  • porównanie terroryzmu do działalności śmierciożerców (podobieństwa i różnice);/li>
  • podanie teorii mugolskiego badacza Richarda Schechnera na temat terroryzmu wraz z jego krytyką (komentarzem);
  • podanie własnego zdania z przykładami i wnioskami
  • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12
  • minimum jedna strona A4, maksymalnie dwie
  • format .pdf

  Temat nr 2.

  Wokół cywilizacji internetu: czy snapchat zastąpi różdżkę? Rozważ powyższe stwierdzenie powołując się na wiedzę interdyscyplinarną: mugolską i czarodziejską.

  • internet – jego pojęcie, historia społeczna i ekonomiczna internetu, kulturowe źródła i początki (np. komputer, Maszyna Turinga, przemiana na przełomie lat 80. i 90., powstanie stron WWW);
  • cele i funkcje internetu wraz z opinią;
  • przykłady działań w Internecie, sprzętów sprzyjających rozwojowi, popularnych stron wraz z aplikacjami (np. Google, Wikipedia, Snapchat, Facebook, itp.);
  • komentarz na temat wpływu internetu i jego kultury na współczesnych mugoli;
  • rozważenie hipotezy zawartej w temacie pracy – internet w świecie czarodziejskim, powody stanu internetu w tym świecie, przykładowe scenariusze hipotetycznej działalności Internetu;
  • wnioski i krytyczny komentarz
  • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12
  • minimum jedna strona A4, maksymalnie dwie
  • format .pdf

  Temat nr 3.

  Wszyscy mali mugole chcą czarować – zabawa w świecie mugoli. Esej.

  • Czym jest zabawa? Jakie są jej funkcje? (proszę opisać, używając również pojęć przepływ, limalność, grywalizacja);
  • Proszę wskazać różnice pomiędzy rytuałem a zabawą, odwołując się m.in. do właściwości tych zjawisk kulturowych;
  • Kategorie zabawy (Roger Caillois);
  • Przykłady zabaw mugolskich do wszystkich kategorii zabawy i o różnych funkcjach;
  • Zabawa młodych czarodziejów – przykłady, porównanie;
  • Krytyczna ocena i wnioski
  • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12
  • minimum jedna strona A4, maksymalnie dwie
  • format .pdf

  OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

  prof. Jasper McCarthy

  Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Time News Roman o rozmiarze 11;
  • interlinia 1.5;
  • wyjustowany tekst;
  • minimum 300 słów;
  • praca w formacie .pdf
  • obecność bibliografii (APA Style Sheet 6th edition)

  Temat nr 1.

  Rozważ uchylenie karalności oraz bezprawności użycia czarnej magii w sytuacji zagrożenia życia (kontratypy - obrona konieczna, stan wyższej konieczności). Odnieś się do znanych ci kodyfikacji prawa magicznego, zwyczaju w świecie magii, a także precedensów. Swoją argumentację poprzyj przykładami z "Harry'ego Pottera" Rowling.

  Temat nr 2.

  Rozważ dlaczego na zajęciach Obrony przed Czarną Magią naucza się obrony przed wybranymi stworzeniami magicznymi? Wskaż przykłady oraz zbadaj hipotetyczny związek tych stworzeń z czarną magią (wyjaśnij błędy nomenklatury). Na koniec wskaż też wszystkie elementy tradycji nauczania OpCM i uzasadnij ich obecność w programie nauczania.

  Temat nr 3.

  Dokonaj wyczerpującej charakterystyki obrony magicznej jako działu nauk o magii, uwzględniając jej wszystkie elementy (w tym zastosowania). Opisz także również walor praktyczny obrony magicznej. Swoją argumentację poprzyj przykładami z "Harry'ego Pottera" Rowling.


  OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

  prof. James Smith

  Sowa: james_smith12@wp.pl

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka: Time News Roman, rozmiar: 12;
  • minimum jedna strona A4;
  • format .pdf

  Temat nr 1.

  Mityczne Stworzenia - charakterystyka porównawcza.

  Temat nr 2.

  W jaki sposób wpływają inne dziedziny magii na Magizoologie?

  Temat nr 3.

  Sławni Magizoolodzy - biografia.


  STAROŻYTNE RUNY

  prof. Asumay Renaldo-Lotman

  Sowa: asumay.lotman@gmai.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 11
  • minimum 1 strona A4 (samego tekstu)
  • konieczność opisania co najmniej 3 przykładów
  • praca wysłana w formacie .pdf
  • konieczność wyjustowania tekstu
  • mile widziane grafiki, ilustrujące dane zagadnienie

  Temat nr 1.

  Mitologia nordycka w kulturze popularnej. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów wykorzystanie mitologii nordyckiej oraz powiązanej z nią symboliki w wybranych utworach kultury popularnej.

  Temat nr 2.

  Wpływ alfabetów indoeuropejskich oraz semickich na wygląd run Futharku Starszego.

  Temat nr 3.

  Symbolika runiczna a ideologia nazistowska. Przedstaw sylwetkę Guido von Lista oraz wpływ Futharku Armeńskiego na symbolikę nazistowską.


  TRANSMUTACJA

  prof. Marcin McGreen

  Sowa: marcin.mcgreen@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • minimum 2 strony A4 (samego tekstu)
  • praca zapisana w formacie .pdf

  Temat nr 1.

  Przygotuj raport transometryczny dla przemiany krzesła w 7 krzeseł, które będą identyczne jak substrat.

  Dane: m = 1,5kg, h = 60cm

  Temat nr 2.

  Przygotuj raport transometryczny dla przemiany Kruka zwyczajnego (Corvus corax) w poduszkę.

  Dane: m = 1kg, h = 35cm

  Temat nr 3.

  Przygotuj raport transometryczny dla przemiany Długosza królewskiego (Osmunda regalis) w Muchomora sromotnikowego (Amanita phalloides).

  Dane: m = 1,85kg, h = 75cm


  ZAKLĘCIA

  prof. Martin McCarthy

  Sowa: prof.mccarthy@o2.pl

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • minimum 1 strona A4 (samego tekstu)
  • obecność akapitów
  • konieczność wyjustowania tekstu

  Temat nr 1.

  Dokonaj wyczerpującej charakterystyki różdżki jako przedmiotu fizycznego oraz takiego, który posiada własną psychikę. Odwołaj się do odpowiednich przykładów z literatury, ilustrujących omawiany aspekt.

  Temat nr 2.

  Magia żywiołów - ogień. Dokonaj szczegółowej analizy żywiołu na wybranych przez siebie płaszczyznach. Swoją analizę wzbogać odwołaniami do przynajmniej czterech różnych dyscyplin magicznych. Czy dostrzegasz jakąś korelację pomiędzy "realizacją" żywiołu w tych dyscyplinach? Sformułuj odpowiednie wnioski.

  Temat nr 3.

  Prawdziwe oblicze magii. Rozważ problem koloru magii zastosowanej w danej praktyce magicznej; zilustruj kilka przykładów, wykazując różny charakter (kolor) magii. Przytocz przykłady z dowolnej literatury i nie zapomnij posługiwać się odpowiednią terminologią.


  WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

  prof. Marcin McGreen

  Sowa: marcin.mcgreen@gmail.com

  Specjalne warunki pracy:

  • czcionka Times New Roman; rozmiar 12
  • minimum 2 strony A4 (samego tekstu)
  • praca zapisana w formacie .pdf

  Temat nr 1.

  Hipnoza i Symonia - szansa czy zagrożenie?
  Rozważ zagadnienie odwołując się do minimum 3 argumentów. W swojej pracy powinnaś także uwzględnić porównanie Symonii do Hipnozy.

  Temat nr 2.

  Jak zmieniała się rytualistyka na przestrzeni wieków?
  Napisz wypracowanie w którym przedstawisz rozwój rytualistyki na przełomie wieków, zwróć uwagę na kowencje ritoznawcze, oraz na porównaniu rytuału współczesnego z rytuałem starożytnym.

  Temat nr 3.

  Seans spirytystyczny - możliwość pozyskania informacji czy zagrożenie?
  Rozważ temat odwołując się do charakterystyki seansów spirytystycznych. Zwróć uwagę na możliwe zagrożenia i korzyści związane z seansami.

  18:40-19:15

  Astronomia

  wh_wieza_astronomiczna

  19:20-19:55

  Eliksiry

  wh_lochy

  20:00-20:35

  Historia Magii

  wh_sala_1

  20:40-21:15

  Transmutacja

  wh_sala_1

  18:40-19:15

  Eliksiry

  wh_lochy

  19:20-19:55

  Historia Magii

  wh_sala_2

  20:00-20:35

  Zielarstwo

  wh_cieplarnia

  20:40-21:15

  Starożytne runy

  wh_wieza_polnocna

  18:40-19:15

  Eliksiry

  wh_lochy

  Najlepsi uczniowie:

  Ivy Sparks 472 pkt
  Sunniva Sorensen 399 pkt
  Rachel Queventine 390 pkt
  Tequile Lovegood 342 pkt
  Jacob Hernandez 214 pkt

  Opiekun: prof. Arsen McTireliath

  Prefekt: Rachel Queventine

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: Ivy Sparks


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:

  Nicole de Mortier 305 pkt
  Millicenta Septima Love 271 pkt
  Klara Sing 260 pkt
  Drarra Malfoy 208 pkt
  Naomi Watson 161 pkt

  Opiekun: prof. Jasper McCarthy

  Prefekt: Drarra Malfoy

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: Nicole de Mortier


  zobacz więcej

   Najnowszy numer kleksa już w styczniu

   Red. naczelny: Jasper McCarthy

   Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

   Nabór: OTWARTY


   zobacz więcej

   © 2005-2019 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

   Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

    Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.