Uczniów

Gryffindor

234

Hufflepuff

136

Ravenclaw

137

Slytherin

211

Ogółem

718

W rezerwie

1
Wyszukaj ucznia:

  Najlepsi uczniowie:

  Cassie Moon 303 pkt
  Ursula Thot 275 pkt
  Sophie Jacobson 176 pkt
  Ellie Shadow 154 pkt
  Sebastian Kostyk 151 pkt

  Opiekun: prof. Asumay Brown

  Prefekt: Ursula Thot

  Prefekt: Cassie Moon

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:

  Johny Franklin 185 pkt
  Lauren Black 147 pkt
  Ariana North 123 pkt
  Severus Black 97 pkt
  Anica Duquesne 84 pkt

  Opiekun: prof. Hope Hathaway

  Prefekt: Lauren Black

  Prefekt: Semper Fidelis

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

  Uczniów

  Gryffindor

  234

  Hufflepuff

  136

  Ravenclaw

  137

  Slytherin

  211

  Ogółem

  718

  W rezerwie

  1
  Wyszukaj ucznia:

  18:40-19:15

  Astronomia

  wh_wieza_astronomiczna

  19:20-19:55

  Eliksiry

  wh_lochy

  20:00-20:35

  Historia Magii

  wh_sala_1

  20:40-21:15

  Transmutacja

  wh_sala_1

  18:40-19:15

  Eliksiry

  wh_lochy

  19:20-19:55

  Historia Magii

  wh_sala_2

  20:00-20:35

  Zielarstwo

  wh_cieplarnia

  20:40-21:15

  Starożytne runy

  wh_wieza_polnocna

  18:40-19:15

  Eliksiry

  wh_lochy

  Skala ocen zajęć dydaktycznych:

  • Troll (mugolska 1) - skrót literowy T
  • Okropny (mugolska 2) - skrót literowy O
  • Nędzny (mugolska 3) - skrót literowy N
  • Zadowalający (mugolska 4) - skrót literowy Z
  • Powyżej Oczekiwań (mugolska 5) - skrót literowy P
  • Wybitny (mugolska 6) - skrót literowy W

  Nauczyciele mają obowiązek używania systemu ocen do oceniania prac uczniów, aby móc na koniec wystawić im ocenę. Za ocenę pozytywną (zaliczającą) uznaje się O, N, Z, P, W.

  Progi procentowe na poszczególną ocenę:

  • 100% - Wybitny*
  • 99%-91% - Powyżej oczekiwań
  • 90%-75% - Zadowalający
  • 74%-55% - Nędzny
  • 54%-40% - Okropny
  • 39%-0% - Troll

  * Nauczyciel ma prawo nie wystawić oceny Wybitnej przy uzyskaniu 100%, jeśli ustalił wcześniej, że dana forma sprawdzająca wiedzę nie jest na ocenę Wybitną, bądź należy rozwiązać zadanie dodatkowe aby takową uzyskać.

  Nauczyciele danych przedmiotów mają obowiązek stosowania powyższych progów procentowych, w celu ustalenia oceny z danej pracy.

  Formy sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia:

  1. Sprawdzian - taki sprawdzian powinien być wcześniej zapowiedziany, może być poprzedzony lekcją powtórzeniową. Obejmuje szerszy zakres materiału, np. z danego działu.
  2. Odpowiedź - nauczyciel może zapytać ucznia z 3 ostatnich lekcji chatowych na ocenę i za punkty.
  3. Sumik - jest to niezapowiedziana kartkówka, którą nauczyciel może robić na każdej lekcji, oceniając tym samym umiejętności ucznia. Sumik obejmuje dowolną partię materiału.
  4. Zadanie domowe - nauczyciel może zadać uczniom maksymalnie 2 prace będące dłuższą forma wypowiedzi i 2 dwie będące krótsza forma wypowiedzi. Praca domowa jest obowiązkowa i obejmuje materiał z ostatniej lekcji. Nauczyciel musi powiadomić ucznia o pracy domowej na tydzień przed końcem terminu składania prac. Szczegółowe informacje dotyczące zadania, powinny zawsze znaleźć się w dzienniku przedmiotowym.
  5. Zadanie dodatkowe - zadanie dodatkowe, to lepiej punktowane zadanie domowe. Jest dla uczniów, którzy chcą zrobić więcej, jest to zatem praca nieobowiązkowa, ale także punktowana i oceniana.
  6. Kartkówka - krótka forma sprawdzająca stopień przyswojenia danej partii materiału przez ucznia.
  7. Praktyka - praktyczne wykonanie danego zadania wg obowiązujących kryteriów.
  8. Egzamin - dłuższy sprawdzian z całego roku. Ocena z egzaminu jest najważniejszą oceną ucznia w ciągu całego roku. Na jej podstawie i ocen z całego semestru profesor może wystawić ocenę końcoworoczną.

  Skala ocen z zachowania wraz z progami punktowymi:

  • Wzorowe - 201+ punktów
  • Bardzo dobre - 151-200 punktów
  • Dobre - 91-150 punktów
  • Poprawne - 61-90 punktów
  • Nieodpowiednie - 31-60 punktów
  • Naganne - 0-30 punktów

  Punkty przyznawane uczniom do ogólnej oceny z zachowania:

  1. Konkursy przedmiotowe (przyznane przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu): do 10 pkt.
  2. Olimpiady (obowiązkowo przyznane przez organizatora): do 25 pkt.
  3. Pomoc koleżeńska: do 5 pkt.
  4. Aktywny udział w życiu szkoły (np. redagowanie gazetki): 10-20 pkt.
  5. Podsumowanie zachowania na lekcji z danego przedmiotu: -10-20 pkt.
  6. Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych (przestrzeganie regulaminu szkoły, netykiety chatu, itp.): -10-10 pkt
  7. Pod koniec roku, opiekun może przyznać uczniom swojego domu punkty za np. pracę na rzecz domu (prefektura, dobre zachowanie na spotkaniach, dbałość o dobro domu), ogólną ocenę zachowania: -10-10 pkt.
  8. Udział w drużynie Quidditcha: 5 pkt; kapitan - 10 pkt.

  Opiekun wylicza średnią arytmetyczną punktów otrzymanych od innych nauczycieli. Początkowo uczeń posiada 100 punktów.

  Zachowanie a szlaban (przykład: po otrzymaniu 1 szlabanu uczeń może uzyskać maksymalnie ocenę bardzo dobrą):

  • 1 szlaban - bardzo dobre
  • 2 szlabany - dobre
  • 3 szlabany - poprawne
  • 4 szlabany - nieodpowiednie
  • 5 szlabanów - naganne

  Warunki klasyfikacji końcoworocznej:

  1. Musi mieć minimum 31% obecności na zajęciach z danego przedmiotu
  2. Musi mieć minimum 3 oceny z danego przedmiotu bez względu na to za jaką formę sprawdzania wiedzy zostały otrzymane.

  W przypadku gdy pierwszy lub drugi warunek nie zostanie spełniony, uczeń może ubiegać się u Dyrektora Szkoły o warunkowe zaliczenie maksymalnie dwóch przedmiotów w postaci egzaminu klasyfikacyjnego. Przywilej dotyczy ten uczniów klasy I oraz II, którzy mogą mieć maksymalnie 2 egzaminy klasyfikacyjne lub 2 oceny Troll, lub egzamin klasyfikacyjny i 1 ocenę Troll na 2 lata szkolne.


  Skala ocen zajęć dydaktycznych:

  • Troll (mugolska 1) - skrót literowy T
  • Okropny (mugolska 2) - skrót literowy O
  • Nędzny (mugolska 3) - skrót literowy N
  • Zadowalający (mugolska 4) - skrót literowy Z
  • Powyżej Oczekiwań (mugolska 5) - skrót literowy P
  • Wybitny (mugolska 6) - skrót literowy W

  Nauczyciele mają obowiązek używania systemu ocen do oceniania prac uczniów, aby móc na koniec wystawić im ocenę. Za ocenę pozytywną (zaliczającą) uznaje się O, N, Z, P, W.

  Progi procentowe na poszczególną ocenę:

  • 100% - Wybitny*
  • 99%-91% - Powyżej oczekiwań
  • 90%-75% - Zadowalający
  • 74%-55% - Nędzny
  • 54%-40% - Okropny
  • 39%-0% - Troll

  * Nauczyciel ma prawo nie wystawić oceny Wybitnej przy uzyskaniu 100%, jeśli ustalił wcześniej, że dana forma sprawdzająca wiedzę nie jest na ocenę Wybitną, bądź należy rozwiązać zadanie dodatkowe aby takową uzyskać.

  Nauczyciele danych przedmiotów mają obowiązek stosowania powyższych progów procentowych, w celu ustalenia oceny z danej pracy.

  Formy sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia:

  1. Sprawdzian - taki sprawdzian powinien być wcześniej zapowiedziany, może być poprzedzony lekcją powtórzeniową. Obejmuje szerszy zakres materiału, np. z danego działu.
  2. Odpowiedź - nauczyciel może zapytać ucznia z 3 ostatnich lekcji chatowych na ocenę i za punkty.
  3. Sumik - jest to niezapowiedziana kartkówka, którą nauczyciel może robić na każdej lekcji, oceniając tym samym umiejętności ucznia. Sumik obejmuje dowolną partię materiału.
  4. Zadanie domowe - nauczyciel może zadać uczniom maksymalnie 2 prace będące dłuższą forma wypowiedzi i 2 dwie będące krótsza forma wypowiedzi. Praca domowa jest obowiązkowa i obejmuje materiał z ostatniej lekcji. Nauczyciel musi powiadomić ucznia o pracy domowej na tydzień przed końcem terminu składania prac. Szczegółowe informacje dotyczące zadania, powinny zawsze znaleźć się w dzienniku przedmiotowym.
  5. Zadanie dodatkowe - zadanie dodatkowe, to lepiej punktowane zadanie domowe. Jest dla uczniów, którzy chcą zrobić więcej, jest to zatem praca nieobowiązkowa, ale także punktowana i oceniana.
  6. Kartkówka - krótka forma sprawdzająca stopień przyswojenia danej partii materiału przez ucznia.
  7. Praktyka - praktyczne wykonanie danego zadania wg obowiązujących kryteriów.
  8. Egzamin - dłuższy sprawdzian z całego roku. Ocena z egzaminu jest najważniejszą oceną ucznia w ciągu całego roku. Na jej podstawie i ocen z całego semestru profesor może wystawić ocenę końcoworoczną.

  Skala ocen z zachowania wraz z progami punktowymi:

  • Wzorowe - 201+ punktów
  • Bardzo dobre - 151-200 punktów
  • Dobre - 91-150 punktów
  • Poprawne - 61-90 punktów
  • Nieodpowiednie - 31-60 punktów
  • Naganne - 0-30 punktów

  Punkty przyznawane uczniom do ogólnej oceny z zachowania:

  1. Konkursy przedmiotowe (przyznane przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu): do 10 pkt.
  2. Olimpiady (obowiązkowo przyznane przez organizatora): do 25 pkt.
  3. Pomoc koleżeńska: do 5 pkt.
  4. Aktywny udział w życiu szkoły (np. redagowanie gazetki): 10-20 pkt.
  5. Podsumowanie zachowania na lekcji z danego przedmiotu: -10-20 pkt.
  6. Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych (przestrzeganie regulaminu szkoły, netykiety chatu, itp.): -10-10 pkt
  7. Pod koniec roku, opiekun może przyznać uczniom swojego domu punkty za np. pracę na rzecz domu (prefektura, dobre zachowanie na spotkaniach, dbałość o dobro domu), ogólną ocenę zachowania: -10-10 pkt.
  8. Udział w drużynie Quidditcha: 5 pkt; kapitan - 10 pkt.

  Opiekun wylicza średnią arytmetyczną punktów otrzymanych od innych nauczycieli. Początkowo uczeń posiada 100 punktów.

  Zachowanie a szlaban (przykład: po otrzymaniu 1 szlabanu uczeń może uzyskać maksymalnie ocenę bardzo dobrą):

  • 1 szlaban - bardzo dobre
  • 2 szlabany - dobre
  • 3 szlabany - poprawne
  • 4 szlabany - nieodpowiednie
  • 5 szlabanów - naganne

  Warunki klasyfikacji końcoworocznej:

  1. Musi mieć minimum 31% obecności na zajęciach z danego przedmiotu
  2. Musi mieć minimum 3 oceny z danego przedmiotu bez względu na to za jaką formę sprawdzania wiedzy zostały otrzymane.

  W przypadku gdy pierwszy lub drugi warunek nie zostanie spełniony, uczeń może ubiegać się u Dyrektora Szkoły o warunkowe zaliczenie maksymalnie dwóch przedmiotów w postaci egzaminu klasyfikacyjnego. Przywilej dotyczy ten uczniów klasy I oraz II, którzy mogą mieć maksymalnie 2 egzaminy klasyfikacyjne lub 2 oceny Troll, lub egzamin klasyfikacyjny i 1 ocenę Troll na 2 lata szkolne.


  18:40-19:15

  Astronomia

  wh_wieza_astronomiczna

  19:20-19:55

  Eliksiry

  wh_lochy

  20:00-20:35

  Historia Magii

  wh_sala_1

  20:40-21:15

  Transmutacja

  wh_sala_1

  18:40-19:15

  Eliksiry

  wh_lochy

  19:20-19:55

  Historia Magii

  wh_sala_2

  20:00-20:35

  Zielarstwo

  wh_cieplarnia

  20:40-21:15

  Starożytne runy

  wh_wieza_polnocna

  18:40-19:15

  Eliksiry

  wh_lochy

  Najlepsi uczniowie:

  Ivy Sparks 472 pkt
  Sunniva Sorensen 399 pkt
  Rachel Queventine 390 pkt
  Tequile Lovegood 342 pkt
  Jacob Hernandez 214 pkt

  Opiekun: prof. Arsen McTireliath

  Prefekt: Rachel Queventine

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: Ivy Sparks


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:

  Nicole de Mortier 305 pkt
  Millicenta Septima Love 271 pkt
  Klara Sing 260 pkt
  Drarra Malfoy 208 pkt
  Naomi Watson 161 pkt

  Opiekun: prof. Jasper McCarthy

  Prefekt: Drarra Malfoy

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: Nicole de Mortier


  zobacz więcej

   Najnowszy numer kleksa już w styczniu

   Red. naczelny: Jasper McCarthy

   Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

   Nabór: OTWARTY


   zobacz więcej

   © 2005-2019 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

   Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

    Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.