Uczniów

Gryffindor

176

Hufflepuff

124

Ravenclaw

98

Slytherin

173

Ogółem

571

W rezerwie

1
Wyszukaj ucznia:

  Najlepsi uczniowie:

  Hermi McJohn 1156 pkt
  Daria Valiente 728 pkt
  Lemin Poznański 501 pkt
  Will White 340 pkt
  Nelia Anderson 251 pkt

  Opiekun: prof. Arsen McGreen

  Prefekt: Hermi McJohn

  Prefekt: Lemin Poznański

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:

  Laura Wagner 1021 pkt
  Loren Snape 627 pkt
  Ralph Limb 448 pkt
  Nessa Anarion 197 pkt
  Ellie Sulliven 193 pkt

  Opiekun: prof. Aurora Fly

  Prefekt: Laura Wagner

  Prefekt: Nessa Anarion

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

  Uczniów

  Gryffindor

  176

  Hufflepuff

  124

  Ravenclaw

  98

  Slytherin

  173

  Ogółem

  571

  W rezerwie

  1
  Wyszukaj ucznia:

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  W każdym pokoju czatowym Wirtualnego Hogwartu im. Syriusza Croucha zakazuje się:

  1. Emotikon:
   • zbyt dużej ilości w krótkim odstępie czasu (do godziny 22:00),
   • o charakterze erotycznym, czyli przedstawiające czynności seksualne i ludzką nagość (do godziny 22:00).

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban).
  2. Spamowania:
   • za spamowanie rozumie się wysyłanie niepotrzebnych lub niechcianych wiadomości w zbyt dużej ilości,
   • za floodowanie rozumie się wysyłanie zbyt wielu wiadomości o tej samej lub bardzo podobnej treści przez jednego użytkownika,
   • notoryczne używanie wielkich liter tzw. caps locka.

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban).
  3. Wulgaryzmów:
   • wyrazy powszechnie uważane za wulgarne - w przypadku kontrowersyjnych kwestii decydującą rolę ma sjp.pwn.pl [KLIK] (do godziny 22:00),
   • wulgaryzmy zakamuflowane poprzez literówki oraz inne znaki (do godziny 22:00).

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban).
  4. Wyzwisk:
   • zakazuje się wyzwisk innych użytkowników, głoszenie haseł nienawiści ze względu na odmienność polityczną, religijną, rasową, etniczną, kulturową czy seksualną,
   • zakazuje się używania wyzwisk zakamuflowanych poprzez literówki oraz inne znaki,
   • przez wyzywanie innych użytkowników rozumie się wypowiadanie treści mających na celu zdyskredytować daną osobę lub takich o pejoratywnym tj. negatywnym wydźwięku,
   • za notoryczne obrażanie użytkownicy chatu mają możliwość zgłoszenia sprawy do Dyrekcji, która rozwiąże tę kwestię we własnym zakresie.

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei. Podpunkt D stosowany indywidualnie):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 30 minut (tzw. ban).
   4. zgłoszenie sprawy do Dyrekcji (kara we własnym zakresie).
  5. Nadużywania funkcji operatora:
   • bezpodstawne kopanie (tzw. kick) i banowanie użytkowników,
   • bezpodstawne zmienianie treści tematu chatowego,
   • bezpodstawne zmienianie kolorów innych użytkowników chatu bez ich wyraźnej zgody,
   • osoba banująca ma obowiązek podać powód bana - kiedy powód jest niewystarczający, inny operator ma prawo zgłosić taką sytuację do Dyrekcji, która podejmie decyzję o zdjęciu lub utrzymaniu nałożonego bana,
   • ban nadany przez Dyrekcję ma prawo zdjąć wyłącznie Dyrekcja - inny operator może to zrobić tylko wtedy, kiedy otrzyma zgodę od Dyrektora,
   • status "Operator" nadany przez Dyrekcję ma prawo zdjąć tylko Dyrekcja,
   • status "Operator" ma prawo nadawać wyłącznie Dyrekcja lub inny pełny operator po uzgodnieniu z Dyrekcją i uzyskaniu jej aprobaty,
   • Operatorzy, którzy nie zareagowali na notoryczne przewinienia w salach szkolnych, tj. nie stosowali się do ww. regulaminu, tracą funkcję operatora na 24h. Wyjątkiem są osoby, które w danej chwili były z daleka od komputera, co mogą potwierdzić z loga wcześniejszym włączeniem trybu AWAY. Jeśli użytkownik podczas trybu AWAY będzie prowadził dalszą konwersację, status AWAY nie będzie brany pod uwagę.

   Przewidywane kary (nakładane wybiórczo, w zależności od przewinienia):

   1. zabranie funkcji operatora na 24h,
   2. notoryczne nadużywanie funkcji operatora będzie karane dłuższym zawieszeniem w prawach operatora na co najmniej 48h.
  6. Nadużywania powitań:
   • niedozwolone jest posiadanie powitań na nicki profesorskie,
   • w czasie lekcji uczniowie mają prawo do ustawiania powitań wyświetlanych na lekcji, jeśli zezwoli na to nauczyciel prowadzący lekcję. Nauczyciel ma obowiązek poinformować na pierwszych lekcjach uczniów o swoich zasadach dotyczących przeszkadzania na zajęciach.

   Operatorzy mają prawo we własnym zakresie nakazać zdjęcie powitania, jeśli uznają je za spam.

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban),
   4. za notoryczne łamanie powyższego punktu zakaz wstępu do sali na 30 minut (tzw. ban) i -30 do RD (uczeń) lub -3 do RN (nauczyciel).

  W przypadku recydywy tj. nagminnego łamania (po raz kolejny) tego regulaminu, Operatorzy mają prawo pomijać w karaniu ostrzeżenie i nadawać jako pierwszą karę opuszczenie sali (tj. kick lub ban).

  Dyrekcja ma prawo stosować kary na zasadzie precedensów w przypadkach nieujętych w ww. regulaminie.

  Kary w punktach 1-4 sumują się tj. otrzymanie ostrzeżenia za jeden złamany punkt skutkuje otrzymaniem tzw. kicka za złamanie kolejnego dowolnego punktu.

  Kary w punkcie 5 nadawane mogą być wyłącznie przez Dyrekcję, a wszelkie nadużycia powinny być zgłaszane poprzez sowę (mail), kominek (gg) lub mugolskim urządzeniem (telefon).

  Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w ww. regulaminie.

  W każdym pokoju czatowym Wirtualnego Hogwartu im. Syriusza Croucha zakazuje się:

  1. Emotikon:
   • zbyt dużej ilości w krótkim odstępie czasu (do godziny 22:00),
   • o charakterze erotycznym, czyli przedstawiające czynności seksualne i ludzką nagość (do godziny 22:00).

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban).
  2. Spamowania:
   • za spamowanie rozumie się wysyłanie niepotrzebnych lub niechcianych wiadomości w zbyt dużej ilości,
   • za floodowanie rozumie się wysyłanie zbyt wielu wiadomości o tej samej lub bardzo podobnej treści przez jednego użytkownika,
   • notoryczne używanie wielkich liter tzw. caps locka.

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban).
  3. Wulgaryzmów:
   • wyrazy powszechnie uważane za wulgarne - w przypadku kontrowersyjnych kwestii decydującą rolę ma sjp.pwn.pl [KLIK] (do godziny 22:00),
   • wulgaryzmy zakamuflowane poprzez literówki oraz inne znaki (do godziny 22:00).

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban).
  4. Wyzwisk:
   • zakazuje się wyzwisk innych użytkowników, głoszenie haseł nienawiści ze względu na odmienność polityczną, religijną, rasową, etniczną, kulturową czy seksualną,
   • zakazuje się używania wyzwisk zakamuflowanych poprzez literówki oraz inne znaki,
   • przez wyzywanie innych użytkowników rozumie się wypowiadanie treści mających na celu zdyskredytować daną osobę lub takich o pejoratywnym tj. negatywnym wydźwięku,
   • za notoryczne obrażanie użytkownicy chatu mają możliwość zgłoszenia sprawy do Dyrekcji, która rozwiąże tę kwestię we własnym zakresie.

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei. Podpunkt D stosowany indywidualnie):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 30 minut (tzw. ban).
   4. zgłoszenie sprawy do Dyrekcji (kara we własnym zakresie).
  5. Nadużywania funkcji operatora:
   • bezpodstawne kopanie (tzw. kick) i banowanie użytkowników,
   • bezpodstawne zmienianie treści tematu chatowego,
   • bezpodstawne zmienianie kolorów innych użytkowników chatu bez ich wyraźnej zgody,
   • osoba banująca ma obowiązek podać powód bana - kiedy powód jest niewystarczający, inny operator ma prawo zgłosić taką sytuację do Dyrekcji, która podejmie decyzję o zdjęciu lub utrzymaniu nałożonego bana,
   • ban nadany przez Dyrekcję ma prawo zdjąć wyłącznie Dyrekcja - inny operator może to zrobić tylko wtedy, kiedy otrzyma zgodę od Dyrektora,
   • status "Operator" nadany przez Dyrekcję ma prawo zdjąć tylko Dyrekcja,
   • status "Operator" ma prawo nadawać wyłącznie Dyrekcja lub inny pełny operator po uzgodnieniu z Dyrekcją i uzyskaniu jej aprobaty,
   • Operatorzy, którzy nie zareagowali na notoryczne przewinienia w salach szkolnych, tj. nie stosowali się do ww. regulaminu, tracą funkcję operatora na 24h. Wyjątkiem są osoby, które w danej chwili były z daleka od komputera, co mogą potwierdzić z loga wcześniejszym włączeniem trybu AWAY. Jeśli użytkownik podczas trybu AWAY będzie prowadził dalszą konwersację, status AWAY nie będzie brany pod uwagę.

   Przewidywane kary (nakładane wybiórczo, w zależności od przewinienia):

   1. zabranie funkcji operatora na 24h,
   2. notoryczne nadużywanie funkcji operatora będzie karane dłuższym zawieszeniem w prawach operatora na co najmniej 48h.
  6. Nadużywania powitań:
   • niedozwolone jest posiadanie powitań na nicki profesorskie,
   • w czasie lekcji uczniowie mają prawo do ustawiania powitań wyświetlanych na lekcji, jeśli zezwoli na to nauczyciel prowadzący lekcję. Nauczyciel ma obowiązek poinformować na pierwszych lekcjach uczniów o swoich zasadach dotyczących przeszkadzania na zajęciach.

   Operatorzy mają prawo we własnym zakresie nakazać zdjęcie powitania, jeśli uznają je za spam.

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban),
   4. za notoryczne łamanie powyższego punktu zakaz wstępu do sali na 30 minut (tzw. ban) i -30 do RD (uczeń) lub -3 do RN (nauczyciel).

  W przypadku recydywy tj. nagminnego łamania (po raz kolejny) tego regulaminu, Operatorzy mają prawo pomijać w karaniu ostrzeżenie i nadawać jako pierwszą karę opuszczenie sali (tj. kick lub ban).

  Dyrekcja ma prawo stosować kary na zasadzie precedensów w przypadkach nieujętych w ww. regulaminie.

  Kary w punktach 1-4 sumują się tj. otrzymanie ostrzeżenia za jeden złamany punkt skutkuje otrzymaniem tzw. kicka za złamanie kolejnego dowolnego punktu.

  Kary w punkcie 5 nadawane mogą być wyłącznie przez Dyrekcję, a wszelkie nadużycia powinny być zgłaszane poprzez sowę (mail), kominek (gg) lub mugolskim urządzeniem (telefon).

  Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w ww. regulaminie.

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  Najlepsi uczniowie:

  Sunniva Sorensen 2563 pkt
  Helen Carter 1361 pkt
  Elizabeth Pulze 1083 pkt
  Nicolas Cane 792 pkt
  Jane Smartowl 670 pkt

  Opiekun: prof. Sophie Fitz

  Prefekt: Elizabeth Pulze

  Prefekt: Helen Carter

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: Sunniva Sorensen


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:

  Suzanne Grades 2663 pkt
  Cierra Rhodes 1902 pkt
  Blair Salvatore 1788 pkt
  Merica McGreen 1074 pkt
  Iwan Nikitowicz 738 pkt

  Opiekun: prof. Ivy Sparks

  Prefekt: Blair Salvatore

  Prefekt: Cierra Rhodes

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: Suzanne Grades


  zobacz więcej

   Najnowszy numer Kleksa już we wrześniu!

   Red. naczelny: Sophie Fitz

   Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

   Nabór: OTWARTY


   zobacz więcej

   © 2005-2019 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

   Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

    Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.